een oproep door Manu Claeys (stRaten-generaal), Wim van Hees (Ademloos), Christian Leysen (Forum 2020) en Peter Vermeulen (Ringland)

Update van ‘De Antwerpse fluwelen revolutie’ (pagina’s 34-37) : aanvulling

Een nieuwe regering : nieuwe perspectieven ?

In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014 kiest Open VLD resoluut voor Oosterweel-Noord als alternatief voor het BAM-tracé. De verkiezingen geven NV-A en CD&V echter samen een meerderheid in het Vlaams Parlement zodat Open VLD als ‘junior partner’ weinig meer kan doen dan een studie over de overkapping mee in het regeerakkoord te schuiven.

“Grijpen deze kans om een stad van de toekomst te worden”

Ringland heeft met zijn overkappingsvoorstel na 4 mei 2014 – die dag organiseren stRaten-generaal en Ademloos een door 10.000 mensen bijgewoonde manifestatie ‘Stappen om te overkappen’ – een brede weerklank gevonden in de media en bij de bevolking zodat alle partijen zich hierover ook na de verkiezingen positief uitspreken, weliswaar ieder met zijn eigen interpretatie en prioriteitsstelling.

SP.a kan in haar nieuwe oppositierol het BAM-tracé voluit laten vallen. Gezien de nieuwe minister van Mobiliteit een NVA-er wordt, kan CD&V zich in het najaar delicaat terugtrekken uit dit door haar mismeesterde dossier en zich mediamatig herpositioneren door opeens ‘intelligente verkeerssturing’ te bepleiten.

Gezamenlijke oproep

Vijf jaar na het referendum van 18 oktober 2009 doen Manu Claeys (stRaten-generaal), Wim van Hees (Ademloos), Christian Leysen (Forum 2020) en Peter Vermeulen (Ringland) samen een oproep: een stad zoals Antwerpen moet de uitdaging om haar wegennet op orde te brengen als een kans grijpen om een stad van de toekomst te worden !

Ringland blijft bijzonder actief met heel wat evenementen waaronder een ronde doorheen de Antwerpse districten en verzamelt via crowdfunding voor 100.000 euro fondsen voor verder studiewerk over de overkapping.

stRaten-Generaal boegbeeld Manu Claeys bundelt in de publicatie ‘J’accuse-No excuse’ alle documentatie voor een bezwaarschrift tegen het verdere verloop van de procedure.

Noriant-consortium

De nieuwe Vlaamse Regering begrijpt dat een definitief contract met Noriant voor een fundamenteel gewijzigd ontwerp (tunnel in plaats van viaduct voorzien in de oorspronkelijke aanbesteding) nooit de test van ‘eerlijke concurrentie’ bij de Europese Commissie zal doorstaan en sluit in oktober 2014 een akkoord met Noriant : de schadevergoeding om verdere processen te vermijden zal ’slechts’ 37 miljoen euro bedragen alsook een extra opleg van 5 miljoen euro voor de intellectuele eigendom van de gemaakte plannen. “Voor zover de EU deze overtreding van de concurrentieregels tegen 15 december 2014 toch niet zou valideren”, staat in het akkoord om de imagoschade tegenover de publieke opinie voor de zoveelste vertraging naar een hogere overheid te kunnen afschuiven.

Ondanks pleidooien uit diverse hoeken voor een echte ‘nieuwe’ start, verklaren Minister van Mobiliteit Ben Weyts en Mobiliteitsschepen Koen Kennis resoluut voor een gefaseerde nieuwe aanbesteding op het oude BAM-tracé te gaan.

De aannememerswereld zal hier wellicht niet meer via het Noriant-consortium maar verdeelde slagorde of in een nieuwe opstelling aantreden bij een nieuwe aanbesteding. Een (gedeeltelijke) overkapping bekijken zij met welwillend oog, ook al primeert het volume van de opdracht op de inhoud ervan, met name de bijdrage tot een duurzame aanpak van het mobiliteitsprobleem. Zij mikken op een prioritaire aanbesteding van het westelijk gedeelte (met Scheldetunnel) van het BAM-tracé dat zal eindigen in een open verkeerswisselaar ter hoogte van het Noordkasteel.

Dit brengt wel als beduidend risico mee dat indien – omwille van mobiliteitstechnische of bouwtechnische redenen – de voorziene aansluiting op de Ring ter hoogte van het Sportpaleis van van het BAM-tracé niet uitgevoerd kan worden, de nieuwe Scheldetunnel slechts een zeer beperkt nut zal hebben.

Inzover men dan toch nog zou willen gaan voor een aansluiting ter hoogte van de Noorderlaan (‘Oosterweel Noord’) zal de complexe verkeerswisselaar ter hoogte van het Noordkasteel meer nadelen als voordelen bieden : een volledige boortunnel over de hele afstand ware dan beter en goedkoper geweest.

Gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Het dossier zal de Vlaamse en Antwerpse politiek ook nog de volgende jaren beheersen. De partij van NVA- burgemeester Bart De Wever wil haar mantra van ‘beslist beleid’ niet op de helling zetten en zeker niet tegenover Groen dat zich met Wouter Van Besien al profileert voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Grote infrastructuurwerken maken spijtig genoeg enkel kans als ze boven de partijgrenzen gedragen worden. ‘Quod non’ !of ‘wat (vandaag) niet het geval is’. Of kunnen Bart de Wever als Antwerps burgervader samen met Annemie Turtelboom als Vlaams Minister van Begroting en Financiën het dialoog tussen politiek en burgerbewegingen toch nog herstellen mits een gefaseerde bocht naar een haalbaar èn uitvoerbaar compromis.

Wellicht kan dat met een oplossing zonder knooppunt aan het Sportpaleis , met een versnelde bouw van de A102 , met een gedeeltelijke ‘overkapping’ van de Ring …. en – vast afgesproken – onder de noemer ‘beslist beleid’ te communiceren ! Laten we het hopen.