You are here:Home-mobiliteit

Het pakje aan uw voordeur is heus een CO2-taks waard

Christian Leysen ziet een grote uitdaging voor Vlaanderen als logistiek knooppunt: minder én slimmer transport.

Het pakje aan uw voordeur is heus een CO2-taks waard2018-09-22T12:14:53+00:00

We moeten afkicken van de bedrijfswagen

Bedrijfswagens interview van Christian Leysen door CxO Magazine Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 werd in het najaar van 2009 opgericht door een groep bedrijfsleiders en academici met de bedoeling een werkbare en duurzame oplossing te vinden voor de mobiliteitsproblemen in de regio Antwerpen. In het kader van een bijgewerkte

We moeten afkicken van de bedrijfswagen2018-02-02T09:56:47+00:00

‘De Antwerpse Fluwelen Revolutie’ : nieuwe editie e-book evalueert Toekomstverbond

door Christian Leysen In juni 2014 bezorgde het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen de onderhandelaars van het regeerprogramma een memorandum van 10 punten om een coherente en uitvoerbare visie op mobiliteit en stedelijke ruimtelijke ordening prioritair op te nemen en daarbij rekening te houden met de technologische ontwikkelingen en de gewijzigde

‘De Antwerpse Fluwelen Revolutie’ : nieuwe editie e-book evalueert Toekomstverbond2018-03-28T18:29:45+00:00

Oosterweel : stille bocht binnen ‘beslist beleid’ ?

een oproep door Manu Claeys (stRaten-generaal), Wim van Hees (Ademloos), Christian Leysen (Forum 2020) en Peter Vermeulen (Ringland) Update van 'De Antwerpse fluwelen revolutie' (pagina's 34-37) : aanvulling Een nieuwe regering : nieuwe perspectieven ? In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014 kiest Open VLD resoluut voor Oosterweel-Noord

Oosterweel : stille bocht binnen ‘beslist beleid’ ?2018-03-28T18:33:26+00:00

5 jaar na het referendum: geen tijd te verliezen

Vijf jaar geleden, op 18 oktober 2009, trok Antwerpen naar de stembus, niet voor verkiezingen, wel voor een volksraadpleging over een groot infrastructuurproject "Het is opmerkelijk hoe actiegroepen er in slagen om alternatieven aan te bieden en massa's mensen achter hun project te scharen. Een schril contrast met

5 jaar na het referendum: geen tijd te verliezen2018-01-17T16:24:46+00:00

De kracht van verandering begint met gezond realisme

De kracht van verandering begint met gezond realisme Het Antwerpse bestuursakkoord is leerrijk. Over mobiliteit wordt eerst verklaard dat 'beslist beleid' over de Oosterweelverbinding wordt uitgevoerd om in een volgende paragraaf te stellen dat op basis van ‘Plan-MER’ (milieu-effectenrapport)’ een keuze zal gemaakt worden tussen vijf alternatieven, waaronder de 'Diepe

De kracht van verandering begint met gezond realisme2018-01-26T12:56:48+00:00

Oosterweel schrijft ook juridisch geschiedenis

Feiten De Oosterweelverbinding is onderdeel van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen dat tot doel heeft het verhogen van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid en het garanderen van een betere mobiliteit voor de stad Antwerpen, haar haven, en de omliggende gemeenten en steden. De Oosterweelverbinding strekt er zich toe om de ring

Oosterweel schrijft ook juridisch geschiedenis2018-01-26T12:56:55+00:00