Het forum Antwerpen overMorgen

Het forum Antwerpen overMorgen heeft als doelstelling bij te dragen tot een breder inzicht in de stedelijke en maatschappelijke problemen te Antwerpen en België.

  • Gespreksrondes – Het organiseert gespreksrondes en stelt informatie en documentatie ter beschikking teneinde de kwaliteit van de politieke besluitvorming te bevorderen.

  • Initiatief – Antwerpen overMorgen kwam tot stand bij de start van het derde millennium op initiatief van Christian Leysen, ondernemer en politicus.

  • Aandachtspunten – Specifieke aandachtspunten zijn stadsontwikkeling (onder meer een lange termijntoekomstvisie in de lijn van het “Plan Antwerpen 2012”), de kerntaken van de overheid, de toepassing van regels van deugdelijk bestuur en deontologie, en het versterken van het imago van Antwerpen in Vlaanderen, België en de rest van de wereld.

Christian Leysen,

maatschappelijk

geëngageerd

ondernemer

Graag houd ik U op de hoogte over mijn engagement als ondernemer in de politieke en maatschappelijke gebeuren.

Na een verblijf in de Antwerpse gemeenteraad (2000-2003 )  , schreef ik in 2004 schreef ik mijn visie op stad en stadsontwikkeling neer in het boek “Antwerpen, onvoltooide stad. Ontwikkeling tussen droom en daad” (uitgegeven bij Lannoo) en in 2006 in “Kiezen voor Antwerpen”(uitgeverij Van Halewijck).. Samen met de Gentse Schepen Sas Van Rouveroij en het Brussels Parlementslid Sven Gatz, werd in 2004 een stedenmanifest voor onder het motto “stadslucht maakt vrij” opgesteld en verschenen regelmatige publikaties hieromtrent. De laatste publicatie omtrent ‘stad en cultuur ‘ verscheen in mei 2011.

Sinds juni 2019 ben ik federaal Parlementslid en sinds einde 2021 voorzitter van de Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat

De stad Antwerpen heeft me altijd nauw aan het hart gelegen. Als ondernemer heb ik mij ook altijd betrokken gevoeld bij wat er in mijn stad leeft en probeer ik verschillende positieve impulsen te geven. Daarom richtte ik het studiecentrum Antwerpen overMorgen op, waar stedelijke en maatschappelijke problemen van Antwerpen onder de loep genomen worden.

In 2009 nam ik met andere ondernemers het initiatief tot oprichting van het ‘Forum Mobiliteit Region Antwerpen 2020’ om een constructieve bijdrage te leveren tot de mobiliteitsvraagstukken in en rond Antwerpen via een open dialoog met alle stakeholders. Meer informatie : www.forum2020.be

Bedankt voor de interesse! Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard altijd welkom!

Volg mij op Twitter @christianleysen !

Christian Leysen

Contacteer Ons

E-Mail : antwerpen@overmorgen.be
Twitter : @AntwerpenoM
Secretariaat : Lieve Lowet +3235437311