FAQ items aan het laden...
Scheldebrug2017-12-24T14:00:28+00:00

SCHELDEBRUG HAALBARE KAART

Antwerpen, 23 januari 2003.

De realisatie van een Scheldebrug is enkele stappen dichterbij gekomen. Het kabinet van Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling en Openbare Werken heeft een bouwkundige haalbaarheidsstudie laten maken door het studiebureau Arcade, die binnenkort op het schepencollege besproken zal worden.

Er zijn twee redenen voor deze stroomversnelling. In de eerste plaats is de kans reëel dat het afrittencomplex Antwerpen-Linkeroever met de bouw van de Oosterweelverbinding zal verdwijnen. Daardoor zou dit stadsdeel nog maar één autoverbinding met de rechter Scheldeoever behouden: de Waaslandtunnel. Ook verschillende ontwikkelingsprojecten aan beide Schelde-oevers zullen bijkomende mobiliteitsbehoeften creëeren.

BIJDRAGEN OVER NIEUWE SCHELDEBRUG OP ANTWERPEN OVERMORGEN

2323 januari 2003

Scheldebrug haalbare kaart

23 januari 2003|

De realisatie van een Scheldebrug is enkele stappen dichterbij gekomen. Het kabinet van Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling en Openbare Werken heeft een bouwkundige haalbaarheidsstudie

22 januari 2003

Antwerpenaren willen de brug

2 januari 2003|

In september 2002 publiceerde Antwerpen overMorgen ‘Tien actiepunten voor tien jaar. Visie op een duurzaam politiek beleid’. Hierin werd – in navolging van