You are here:Home-tot en met 2016

Het plan

Het initiatief "Plan Antwerpen 2012!" wil de Antwerpenaar of de geïnteresseerde stadsplanner een kijk geven in de mogelijkheden van stadsontwikkeling voor de volgende jaren en een dialoog opstarten over de toekomst van onze bruisende stad. Christian Leysen vroeg in het voorjaar van 2000 tekenaar

Het plan2018-03-28T18:32:05+00:00

Oosterweel : stille bocht binnen ‘beslist beleid’ ?

een oproep door Manu Claeys (stRaten-generaal), Wim van Hees (Ademloos), Christian Leysen (Forum 2020) en Peter Vermeulen (Ringland) Update van 'De Antwerpse fluwelen revolutie' (pagina's 34-37) : aanvulling Een nieuwe regering : nieuwe perspectieven ? In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014 kiest Open VLD resoluut voor Oosterweel-Noord

Oosterweel : stille bocht binnen ‘beslist beleid’ ?2018-03-28T18:33:26+00:00

De kracht van verandering begint met gezond realisme

De kracht van verandering begint met gezond realisme Het Antwerpse bestuursakkoord is leerrijk. Over mobiliteit wordt eerst verklaard dat 'beslist beleid' over de Oosterweelverbinding wordt uitgevoerd om in een volgende paragraaf te stellen dat op basis van ‘Plan-MER’ (milieu-effectenrapport)’ een keuze zal gemaakt worden tussen vijf alternatieven, waaronder de 'Diepe

De kracht van verandering begint met gezond realisme2018-01-26T12:56:48+00:00

Oosterweel schrijft ook juridisch geschiedenis

Feiten De Oosterweelverbinding is onderdeel van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen dat tot doel heeft het verhogen van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid en het garanderen van een betere mobiliteit voor de stad Antwerpen, haar haven, en de omliggende gemeenten en steden. De Oosterweelverbinding strekt er zich toe om de ring

Oosterweel schrijft ook juridisch geschiedenis2018-01-26T12:56:55+00:00

Wordt de inzet van de verkiezingen : Oosterweel of Meccano ?

Manu Claeys is er rotsvast van overtuigd: Oosterweel zal er nooit komen. "Alle politici moeten zich uitspreken voor de overkapping van de Ring en dus over hoe je doorgaand verkeer ervan weghoudt." "De verkeerswisselaar met 19 rijvakken aan het Sportpaleis is een ramp voor de stad"

Wordt de inzet van de verkiezingen : Oosterweel of Meccano ?2018-02-19T13:48:00+00:00

Het verdriet van Vlaanderen : de verdoken kosten van Oosterweel

Het Verdriet van Vlaanderen Sinds de beslissing van Vlaanderen van september 2011 om advies te vragen aan de Europese Commissie omtrent de Oosterweelverbinding ziet - na zeven maanden stilte - opnieuw een initiatief van de BAM - waarvan de ontmanteling al in september 2010 werd aangekondigd - het daglicht. Een

Het verdriet van Vlaanderen : de verdoken kosten van Oosterweel2018-02-19T13:47:55+00:00

De nieuwe evenwichten van Democratie 3.0

Politiek is de uitdaging om 'stad en staat' goed te besturen, waarbij kunde, ervaring en maatschappelijk draagvlak essentiële ingrediënten zijn. De representatieve democratie is daarbij een middel, zeker geen doel op zich. "Verkiezingen staan niet vanzelfsprekend gelijk met democratie." Onze zorg voor Afrika, onze

De nieuwe evenwichten van Democratie 3.02018-01-26T12:57:18+00:00

Is Antwerpen een stedenbouwkundig laboratorium?

Bernardo Secchi en Paola Viganò waren de gasten van Antwerpen overMorgen voor een debatavond “Is Antwerpen een stedenbouwkundig laboratorium?”. Hun antwoord is ja. "Samen met het bedrijfsleven van Antwerpen een 'IT-vrijhandelszone' maken?" Zuiderse poëzie Met zuiderse poëzie hebben zij de ziel van de stad

Is Antwerpen een stedenbouwkundig laboratorium?2018-01-26T12:57:23+00:00