Bedrijfswagens

interview van Christian Leysen door CxO Magazine

Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 werd in het najaar van 2009 opgericht door een groep bedrijfsleiders en academici met de bedoeling een werkbare en duurzame oplossing te vinden voor de mobiliteitsproblemen in de regio Antwerpen.

In het kader van een bijgewerkte versie van de publicatie van het e-book ‘De Antwerpse fluwelen revolutie: Over bedrijfswagens Antwerpen Fluwelen RevolutieOosterweel, Meccano, Ringland en de coulissen van de Vlaamse besluitvorming’ toetste het Forum het Toekomstverbond aan de 10 punten die voorgesteld werden in 2014.

Het boek ‘De Antwerpse fluwelen revolutie’ is het verhaal van de zoektocht naar duurzame oplossingen waarbij burgerinitiatieven en ongewone allianties een centrale rol spelen. komst van de zelfrijdende wagens.

Op onze wegen zullen in de toekomst ook zelfrijdende voertuigen rijden. Dan is het belangrijk om na te denken hoe wegeninfrastructuur op technologisch vlak moet aangepast worden aan de zelfrijdende voertuigen.” aldus Christian Leysen.

Volgens Leysen heeft zijn bedrijf al maatregelen genomen om de druk op de spits te verminderen. “Dat kon ook niet anders, want de verkeerssituatie in de stad is gewoon te kritiek. De kaderleden rijden pas na de files naar het kantoor. En de werknemers kunnen altijd terecht in de diverse flexibele werkplekken in het land. Stel dat er files op de Antwerpse ring zijn en er is geen doorkomen aan, dan kunnen ze werken in flexibele kantoren en later doorrijden als de files zijn opgelost. Werknemers kunnen ook een beroep doen op elektrische fietsen. Er zijn tevens handige apps voorzien om het carpoolen tussen werknemers te vergemakkelijken. Thuiswerken wordt gestimuleerd. Zo zijn er werknemers die bijvoorbeeld ’s avonds laat nog wat doorwerken thuis.

Bedrijfswagens

Foto: CxO Magazine

Leysen heeft het verder helemaal niet zo begrepen op de bedrijfswagens. “Ik wil dat mensen zo veel mogelijk afkicken van de wagen. Om dat te realiseren is er wel een verandering – een mental shift – nodig. De overheid moet veel meer maatregelen nemen om het openbaar vervoer te stimuleren. Het is al goed dat er een gezonde dialoog is.

PS U kan het boek ‘De Antwerpse Fluwelen Revolutie‘ gratis downloaden (click op de nam van het boek)