De nieuwe evenwichten van Democratie 3.0

Politiek is de uitdaging om 'stad en staat' goed te besturen, waarbij kunde, ervaring en maatschappelijk draagvlak essentiële ingrediënten zijn. De representatieve democratie is daarbij een middel, zeker geen doel op zich. "Verkiezingen staan niet vanzelfsprekend gelijk met democratie." Onze zorg voor Afrika, onze