WIE WE ZIJN

Antwerpen overMorgen wenst als forum bij te dragen tot een breder inzicht in de stedelijke en maatschappelijke uitdagingen te Antwerpen en ons land.

WAT WE DOEN

We organiseren gespreksrondes en stellen informatie en documentatie ter beschikking teneinde de kwaliteit van de politieke besluitvorming te bevorderen.

ONZE FOCUS

Stadsontwikkeling, kerntaken van de  overheid, regels van deugdelijk bestuur en deontologie, en het versterken van het imago van Antwerpen, Vlaanderen en België.

KIEZEN VOOR ANTWERPEN

De meest recente berichten