WIE WE ZIJN

Het studiecentrum Antwerpen overMorgen heeft als doelstelling bij te dragen tot een breder inzicht in de stedelijke en maatschappelijke problemen te Antwerpen.

WAT WE DOEN

We organiseren gespreksrondes en stellen informatie en documentatie ter beschikking teneinde de kwaliteit van de politieke besluitvorming te bevorderen.

ONZE FOCUS

Stadsontwikkeling, kerntaken van een stedelijke overheid, regels van deugdelijk bestuur en deontologie, en het versterken van het imago van Antwerpen.

KIEZEN VOOR ANTWERPEN

De meest recente berichten