Antwerpen overMorgen werd opgericht in 2000 als studiecentrum met als doelstelling bij te dragen tot een breder inzicht in de stedelijke en maatschappelijke problemen in Antwerpen .  Het organiseert thans als forum gespreksrondes  om de kwaliteit van de politieke besluitvorming te bevorderen.

In het verleden hadden we onder meer de volgende gastsprekers (in hun toenmalige hoedanigheid):

 • toparchitect Winy Maas
 • Havenschepen Baron Leo Delwaide
 • industrieel designer Axel Enthoven
 • voormalig Europees Commissaris en Minister van Staat Karel Van Miert
 • OCMW-voorzitter Monica De Coninck
 • criminologe Marion Van San
 • Amsterdams wethouder Geert Dales
 • stadsbouwmeester René Daniëls
 • gewezen Manager van het Jaar Theo Dilissen
 • Vlaams Minister-President Bart Somers
 • Minister van Staat Marc Eyskens
 • ondernemer en politicus Roland Duchatelet
 • Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht
 • Voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité François Narmon
 • Vice-Gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene
 • VBO-topman Rudi Thomaes
 • Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne
 • architect van het Museum aan de Stroom Willem-Jan Neutelings
 • de Italiaanse stedenbouwkundigen Bernardo Secchi en Paola Viganò
 • hoofdeconoom bij Petercam Geert Noels
 • MR-senator Alain Destexhe
 • Rudy Aernoudt, directeur van het departement economie van de Vlaamse administratie
 • Eric Van Hooydonk, hoogleraar maritiem recht
 • Kristiaan Borret, stadsbouwmeester van Antwerpen
 • Karel Vinck, voorzitter van de BAM
 • Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen
 • Bart De Wever, voorzitter N-VA
 • Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
 • Alain Verschoren en Bart Heynen, rector en algemeen beheerder Universiteit Antwerpen
 • Bart Martens, Vlaams Parlementslid (sp.a)
 • Philippe De Backer, Europees Parlementslid.
 • Alexander D'hooghe, Intendant De Grote Verbinding
 • Alexander De Croo, Eerste Minister

Daarnaast publiceerde het studiecentrum dossiers over stadsgebonden thema’s , zoals onder andere het ‘Plan 2012’ en de ‘10 actiepunten voor 10 jaar’, alsook een analyse omtrent pensioenen, integriteit en stadsontwikkeling. Antwerpen overMorgen werkte tevens mee aan diverse publicaties ‘Stadslucht maakt vrij’ (www.stadsluchtmaaktvrij.be).

Overzicht van voorbije activiteiten

Duurzaamheid als welvaartsmotor. Visie van premier Alexander De Croo over hoe duurzaamheid niet alleen een vaag begrip is, maar een absolute noodzaak om dit land futureproof te maken.

Alexander De Croo

Voor het klimaatbeleid moet de lat hoog liggen, maar we kunnen er alleen maar over met een Europese aanpak. België moet daarop anticiperen door in te zetten op innovatie en haar sterktes uit te spelen. Kijk hoe naar ons land met een kustlijn van amper 67 kilometer boven zijn gewicht speelt in de uitbouw van offshore-windenergie.

Op dezelfde manier moeten we de huidige energiecrisis aanpakken. Niet versplinteren, maar krachten bundelen. Vandaar de initiatieven van Alexander De Croo om op Europees vlak te werken aan een verfijning van prijsmechanismen, of een Europese groepsaankoop van aardgas.

In een wereld waarin om grondstoffen gevochten wordt, lijkt België aan het kortste eind te trekken. Niets is minder waar; onze grondstof is talent. Dat talent moeten we maximaal inzetten, onder andere om onze werkzaamheidsgraad op te krikken om onze welvaart veilig te stellen.

Geen enkel probleem in de wereldgeschiedenis is ooit opgelost door welvaart te verminderen. Daarom is economische groei noodzakelijk om de uitdagingen van de toekomst op een duurzame manier aan te pakken.

Een visie voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening voor de 21ste eeuw. Welke lessen voor de toekomst uit Oosterweel voor Antwerpen en Vlaanderen?

Alexander D'Hooghe

Met Alexander D’Hooghe, architect, professor en intendant voor Oosterweel en de overkapping van de Ring.

Na jaren bakkeleien over de mobiliteit in Antwerpen bereikten de Vlaamse regering en de actiegroepen een historisch compromis.

Alexander D’Hooghe, architect, professor en intendant voor Oosterweel en de overkapping van de Ring, slaagde er met zijn aanpak in Antwerpse politici, Vlaamse administraties en actiegroepen rond te tafel te krijgen en een compromis te vinden tussen verkeer en leefbaarheid.

Alexander D’Hooghe is partner van de door hem opgerichte ‘Organization for Permanent Modernity (ORG)’, een commerciële denktank over architectuur en urbanisme met kantoren in Brussel en Boston in de Verenigde Staten. Hij is ook professor aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) waar hij het ‘Center for Advanced Urbanism’ leidt.

Antwerpen en Europa. Tijd om de discussie over (con)federalisme te overstijgen en de echte problemen aan te pakken?

Philippe De Backer

Bart Martens

Welke belangrijke Antwerpse dossiers worden (al dan niet met succes) op Europees niveau aangekaart en beslist (onder meer de economische relance, mobiliteit, liberalisering van de havenarbeid)? Welk belang heeft ‘Super-Sunday’ op 25 mei 2014 voor Antwerpen? Wat staat er op het spel?

Vlaanderen is één stedelijk reconversieproject

Namiddaglezing, voor een bredere groep van deskundigen en geïnteresseerden, door Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels en curator van

Joachim Declerck

Joachim Declerck

het project) over het project ‘The Ambition’.

De tentoonstelling The Ambition of the Territory, coproductie van het VAi en deSingel, presenteerde Vlaanderen als een laboratorium om een nieuw ontwerpprincipe van de Vlaamse ruimte uit te testen. Dit principe wil verschillende gebruiken van land aan elkaar koppelen, in plaats van ze via planning van elkaar te scheiden.

De tentoonstelling in deSingel mondde uit in een ontwerpagenda voor Vlaanderen en een oproep om een ruimer publiek te bereiken en zo een draagvlak te creëren.

Universiteit Antwerpen en haar thuisstad.De wisselwerking tussen onderwijs en stadsontwikkeling.

Alain Verschoren

Alain Verschoren

De universiteit en hogescholen hebben heel wat verhuis- en bouwplannen op stapel staan. Wat mogen we verwachten en tegen wanneer ? Wat is de beleidsvisie ? Welke interactie is er tussen de stad en haar administratie bij het begin van deze legislatuur ?

Antwerpen woon- en cultuurstad. Uitdagingen en opportuniteiten door Mevrouw Annemie Turtelboom

Annemie Turtelboom

Na Patrick Janssens en Bart De Wever geven wij de tribune aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie en lijsttrekker van OpenVLD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te Antwerpen. Zij is er tevens voorzitter van het ModeMuseum.

Waarom kiest zij voor de Stad ? Hoe de troeven als cultuur- en modestad nog beter uitspelen ? Welke accenten voor Antwerpen als “derde weg” ? Betekent de “start to build” oplossing het definitief begraven van het BAM-tracé voor de Schelde-oeververbinding ? Welke is de rol van de stadsgedeelten buiten de Singel ?

Traditiegetrouw werd de uiteenzetting gevolgd door een debat met de genodigden. Eric Van Hooydonk, hoogleraar maritiem recht aan de Universiteit Antwerpen én notoir havenliefhebber (recent publiceerde hij ”Van gedempte Zuiderdokken naar Kunstdokken Zuid”) gaf via een wederwoord een eerste reactie geven als aanzet tot een debat met de aanwezigen.

Een visie op Stad en Stadsontwikkeling. Uitdagingen en opportuniteiten voor Antwerpen met Bart De Wever

Bart De Wever is historicus en sinds 2004 voorzitter van de NV-A. Bij de federale verkiezingen in 2010 kreeg hij meer dan 785.000 voorkeurstemmen achter zijn naam. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 treedt hij als de challenger van Patrick Janssens in de schijnwerpers.

Wat is zijn evaluatie van de voorbije legislatuur ? Wat zijn de prioriteiten voor stad en stadsontwikkeling te Antwerpen ? Wat is juist de visie rond mobiliteit?

Traditiegetrouw werd de uiteenzetting gevolgd door een debat met de genodigden.

Na de uiteenzetting door Bart De Wever gaf Herman Van Goethem (professor aan de Universiteit Antwerpen, tevens historicus) via een wederwoord een eerste reactie geven en leidde zo het debat met de aanwezigen in.

Bart De Wever Antwerpen OverMorgen

Bart De Wever

Stadsontwikkeling in Antwerpen: Uitdagingen en opportuniteiten met Patrick Janssens

Patrick Janssens was voorzitter van de SP van 1999 tot 2003 en is sindsdien burgemeester van Antwerpen. Tevens heeft hij verschillende publicaties op zijn naam waaronder “Het beste moet nog komen” (2006) en “Voor wat hoort wat – Naar een nieuw sociaal contract” (2011).
Hij gaf zijn visie geven over stadsontwikkeling voor Antwerpen: Wat is er gebeurd tijdens de voorbije legislatuur ? Wat staat er op stapel voor de komende jaren ? Wat zijn de uitdagingen ? Hoe staat het met de heraanleg van de kaaien en de afwerking van de leien ? Wat mogen we nog verwachten op het Eilandje ?

Na zijn uiteenzetting gaven we het (weder)woord aan Dave Sinardet, politicoloog, professor aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel en tevens columnist voor De Standaard en Le Soir.

Een gelegenheid om de visie van Patrick Janssens te kaderen in zijn globale visie over de stad.

Traditiegetrouw werd de uiteenzetting gevolgd door een debat met de genodigden.

Dave Sinardet & Patrick Janssens

Oosterweelverbinding: een Scheldetunnel met of zonder Lange Wapper? Wat staat er echt op het spel?

Aan de vooravond van het referendum was het nuttig de verschillende alternatieven nog eens op een rijtje te zetten.

Is een volledig tunneltracé, zoals uitgewerkt door Arup-Sum, een valabel alternatief ? Hoe zwaar mag een NIMBY-effect (“niet in mijn achtertuin”) wegen? Maakt fijn stof wel het verschil tussen de twee tracés? Welke toekomst is er voor het Eilandje? Wat met de kortetermijnoplossingen om de verkeersstromen rond Antwerpen te optimaliseren? Wie betaalt uiteindelijk de rekening van dit mega-project? Heeft een referendum wel zin?

Na de uiteenzetting door Karel Vinck, zowel voorzitter van “Vlaanderen in actie” als van de BAM op 16 juni jongstleden, geven we op 12 oktober het woord aan Peter Verhaeghe en Manu Claeys, de drijvende krachten achter de Straten-Generaal, die reeds in 2007 het alternatieve tunneltracé op de kaart zette.

Peter Verhaeghe is stedenbouwkundige, Manu Claeys is essayist en politicus. Het door Straten-Generaal voorgestelde tunneltracé werd in opdracht van de Vlaamse Regering en de stad Antwerpen door het internationaal studiebureau Arup-Sum onderzocht en verder uitgewerkt tot een technisch haalbaar alternatief.

Traditiegetrouw werd de uiteenzetting gevolgd door een debat met de genodigden dat zal worden ingeleid en gemodereerd door Jeroen Verelst, journalist en auteur van “Een brug te ver?”.

Manu Claeys & Peter Verhaeghe

Logistiek: Oosterweelverbinding en andere uitdagingen voor Antwerpen met Karel Vinck

Karel Vinck

Karel Vinck

Wat zijn de uitdagingen van de innovatie op het gebied van transport en logistiek ? Welke grote infrastructuurwerken staan op de agenda en welke alternatieven zijn al dan niet mogelijk ? Blijft de Lange Wapper de kwelgeest van de Antwerpse politiek ?

Kort na de verkiezingen kan het debat zonder verkiezingskoorts weer geopend worden. Antwerpen overMorgen bijt hier graag de spits af en nodigt u uit op een uiteenzetting door Karel Vinck, zowel voorzitter van “Vlaanderen in actie” als van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Hij zal enerzijds zijn visie over de algemene multimodale transportproblematiek (o.a. spoorwegen) toelichten alsook het dossier van de Lange Wapper aan bod laten komen.

Het wederwoord en de aanzet tot het debat met de aanwezigen werden gegeven door transporteconoom Prof.em.dr. Willy Winkelmans (Universiteit Antwerpen).

Antwerpen en zijn haven : Hoe evolueert de LAT-relatie? Welke zijn de stedenbouwkundige uitdagingen?

Erik Van Hooydonk

Als wereldhavenstad bouwde Antwerpen een uitzonderlijke havengerelateerde cultuurhistorische rijkdom op. Toch groeien

Kristiaan Borret

haven en stad steeds meer uit elkaar.

Is dat wenselijk ? Kan het anders en beter ? Wat is het impact van belangrijke investeringen in openbaar domein en infrastructuurwerken (zoals de renovatie van de kaaien, het Lange Wapper-viaduct of een echte brug over de Schelde) ?

De uiteenzetting wordt gedaan door Eric Van Hooydonk, hoogleraar maritiem recht aan de Universiteit Antwerpen én notoir havenliefhebber. Hij is auteur van “Soft values of Seaports” en “Antwerpen international havenicoon” dat een aantal voorstellen lanceert om Antwerpen beter te profileren als internationaal havenicoon.

Hij leidt tevens een advocatenkantoor dat zich toelegt op havenbeheer en is sinds 1988 nauw betrokken bij de ontwikkeling van het havenbeleid op Antwerps, Vlaams en Europees niveau.

Het wederwoord en de aanzet tot het debat werden gegeven door Kristiaan Borret, sinds 2006 stadsbouwmeester van Antwerpen.

Sinds 1996 is hij verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. Als stadsbouwmeester moet hij waken over de ruimtelijke kwaliteit in Antwerpen.

Onderwijs is de basis van onze toekomst

Rik Torfs

Rik Torfs

Dirk Verhofstadt

Dirk Verhofstadt

Verandert de globalisering de spelregels voor ons hoger onderwijs? Hoe omgaan met de stijgende invloed van religie en cultuur?

Samen met een aantal andere verenigingen die het liberale gedachtengoed uitdragen als forum Blauw Anwerpen vond een studiedag omtrent onderwijs plaats.

In de voormiddag debateerden prof. dr. Johan Albrecht (Itinera Institute en UGent) en prof. dr. Josse Van Steenberge (voorzitter van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen) met elkaar 'Hoger Onderwijs : impliceert Globalisering ook Privatisering?'

In de namiddag kruisten prof. dr. Rik Torfs (KUL) en Dirk Verhofstadt (Liberales) de degens over 'Religie en Cultuur : welk impact op onderwijs?'

Waar gaat het politieke landschap naartoe in Vlaanderen?

Fons Borginon

Fons Borginon

Welke evoluties hebben de verkiezingen van 10 juni blootgelegd? Hebben de lange regeringsonderhandelingen een impact op de

Jurgen Verstrepen

Jurgen Verstrepen

traditionele partijen? Blijft Antwerpen een politiek laboratorium? Hoe groot is het draagvlak voor nieuwe partijen? Deze en vele andere vragen in de nasleep van de jongste verkiezingen kwamen aan bod in de uiteenzetting met aansluitend debat.

De uiteenzetting werd gedaan door Stefaan Walgrave, politiek socioloog en als Professor verbonden aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is coördinator van de onderzoeksgroep “Media, Middenveld en Politiek” van de UA en verrichtte met zijn team onderzoek naar o.a. de sociale bewegingen in de 21ste eeuw en de invloed van de nieuwsberichtgeving op het stemgedrag.

Het wederwoord en de aanzet tot het debat werden gegeven door Fons Borginon en Jurgen Verstrepen. Fons Borginon is voormalig fractieleider van de VLD en was voorzitter van de Volksunie. Jurgen Verstrepen is Vlaams Parlementslid en was op 10 juni lijsttrekker voor de Antwerpse Lijst Dedecker.

Alain Destexhe

Alain Destexhe

De verhouding Vlaanderen - Wallonië vanuit een verrassend perspectief met Waals MR-senator Alain Destexhe.

Volgens de Waalse MR-senator Alain Destexhe is er geen sprake van een economische heropleving van Wallonië.

Een Vlaming is het echter niet met hem eens. Vlaams topambtenaar Rudy Aernoudt publiceerde zopas het boek “Vlaanderen-Wallonië, je t’aime moi non plus“, waarin hij stelt dat Vlaanderen het niet beter doet dan Wallonië.

Alain Destexhe is arts van opleiding en was van 1991 tot 1995 secretaris-generaal van Artsen Zonder Grenzen Internationaal. Recent publiceerde hij een ophefmakend rapport “Wallonie : La vérité des chiffres“, waarin hij de mythe van de Waalse inhaalbeweging ontkracht en ijvert voor structurele hervormingen.

Rudy Aernoudt

Rudy Aernoudt

Rudy Aernoudt was achtereenvolgens kabinetschef van de Waalse, de federale en de Vlaamse Minister van Economie. Sinds kort leidt hij het departement economie van de Vlaamse administratie. Heikele thema’s zoals financiële transfers, de loononderhandelingen, de ondernemingssubsidies, de aanpak van de werkloosheid komen in zijn boek “Vlaanderen-Wallonië, je t’aime moi non plus“, niet zonder humor, aan bod.

Immigratie en de arbeidsmarkt. Bedreiging of katalysator? Met Professor Dr. Walter Nonneman.

Walter Nonneman

Walter Nonneman

Bij de publieke opinie, maar ook bij veel opiniemakers en beleidsmensen, zit de overtuiging dat meer immigratie leidt tot werkloosheid diep ingebakken. Toch blijkt dat landen in de Europese Unie die hun deuren open houden het thans economisch beter doen.

Prof.dr. Walter Nonneman (gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen) voert hierover thans met een multidisciplinaire werkgroep een diepgaande studie uit. Zijn bevindingen en conclusies komt hij toelichten voor het Studiecentrum Antwerpen overMorgen.

Na de uiteenzetting door Prof.dr. Nonneman werd de aanzet tot het debat met de zaal gegeven door Marleen Van Ouytsel, gemeenteraadslid in Antwerpen en drijvende kracht achter de vzw Meters en Peters die de integratie van anderstalige jongeren bevordert door het aanleren van het Nederlands.

Zijn we een gemakkelijke prooi voor China, Indië en de Aziatische tijgers? De nieuwe economische wereldorde: bedreiging of nieuw elan voor Europa? Met Geert Noels en Dirk Sterckx.

Geert Noels

Geert Noels

Aziatische ondernemingen worden belangrijke investeerders en kopen Europese ondernemingen op. Hoever zal de evolutie gaanDirk Sterckx of overschatten we het risico van een “reverse take-over” ? Wat is het impact voor Europa, Vlaanderen en Antwerpen ?

Hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Petercam, Geert Noels kent de markten als geen ander en volgt de recente evoluties op de voet. Is de opmars van de nieuwe mogendheden in het Oosten te stuiten of moeten we deze niet als een bedreiging zien ?
Europarlementslid Dirk Sterckx maakte aansluitend zijn analyse maken vanuit politiek standpunt. Hoe moeten we reageren ?

Is Antwerpen een stedenbouwkundig laboratorium? Kansen en bedreigingen van het Ruimtelijk Structuurplan.

De Milanese architecten en urbanisten Bernardo Secchi en Paola Viganò zijn al enkele jaren aan het werk in Antwerpen. Voor Spoor Noord ontwerpen ze een park van de 21ste eeuw, het hertekende Theaterplein bekronen ze met een luifel en ze verleenden hun medewerking aan het ontwerp van Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. Wat is hun visie op Antwerpen?

Vastgoedspecialist Philippe Janssens van Stadim (studie- en adviesbureau in immobiliën), tevens docent aan de Universiteit Antwerpen Management School in het kader van de opleiding Master in Real Estate verzorgde het wederwoord als inleiding tot het debat met de aanwezigen.

secchi en vigano

Secchi en Vigano

Renovatieproject voor het Atomium

Als sluitstuk van een goed gevuld werkjaar waren we te gast in de kantoren van architecte Christine Conix.Christine Conix

Zij werd graag bereid gevonden ons – weliswaar in beperkte groep – te ontvangen in haar kantoren aan de kaaien om hun renovatieproject voor het Atomium toe te lichten. U ziet het, Antwerpen laat Brussel niet los !

Dit was tevens een ideale gelegenheid om gezellig na te praten over het voorbije jaar en reeds een blik te werpen in de toekomst.

Kan cultuur het Eilandje redden? Kansen en bedreigingen voor een nieuw stadswijk. Met Philip Heylen.

Philippe HeylenDe ontwikkeling van het Eilandje is een kernstuk van de stadsontwikkeling in Antwerpen. Hoever staat het met de plannen en de financiering van het Museum aan de Stroom ? Welke impact heeft een ‘Lange Wapper’- brug over de dokken ?

met Willem-Jan Neutelings, architect van het Museum aan de Stroom en Philip Heylen, Cultuurschepen Stad Antwerpen.

Inleiding : Christian Leysen, voorzitter Antwerpen overMorgen

Moderator : Koen Van Synghel, Architectuurcriticus

Willem-Jan Neutelings is Nederlander maar woont al het grootste deel van zijn leven in het Antwerpse en heeft er al verschillende realisaties op zijn actief. Hij is de architect van het Museum aan de Stroom (MAS).

Philip Heylen volgde in 2004 Eric Antonis op als Cultuurschepen van de Stad Antwerpen.

Neutelings Heylen

Een efficiënte overheidsadministratie: komen na de woorden ook de dagen? Met Vincent Van Quickenborne.

Vincent Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne

Een Europese studie toont aan dat de Belgische administratie 35% meer kan presteren. Studiewerk van de Katholieke Universiteit Leuven bewijst duidelijk het verband tussen economische welvaart en administratieve efficiëntie. Kan de overheid haar goede voornemens ook effectief hard maken ? Wat zijn de voorwaarden ?

Op dinsdag 22 februari 2005 om 19.30 uur traden Prof. dr. Willem Moesen (hoogleraar Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen) en Vincent Van Quickenborne (Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging) hierover in debat.

Prof. dr. Moesen is verbonden aan de KU Leuven en heeft tal van voordrachten en publicaties over dit thema op zijn actief.

Na een inleidend betoog gingen zij in discussie met de deelnemers aan de vergadering.

Economische en sociale hervormingen in België. Hoe dringend en noodzakelijk zijn ze, ook voor Antwerpen? Welke maatregelen én hindernissen moeten genomen worden?

Rudi Thomaes

Rudi Thomaes

Studies en analyses zijn er bij de vleet : het Prospero-rapport van McKinsey, Strategie 2010 van het VBO om er maar enkele te

Robert Voorhamme

Robert Voorhamme

noemen. Maar wie moet nu handelen ? Hoe kritisch is de situatie voor Antwerpen, de economische motor van Vlaanderen ?

Op donderdag 21 oktober 2004 om 20 uur traden Rudi Thomaes (voormalig topman van Alcatel Bell, nu Afgevaardigd Bestuurder van het VBO) en Robert Voorhamme (voorheen vakbondsleider, nu Antwerps Schepen voor Onderwijs en Jeugd en Vlaams Parlementslid) hierover in debat.

Olympische spelen en Vlaanderen: utopie of adrenaline? Met François Narmon en Luc Coene.

Luc Coene

Luc Coene

Aan de vooravond van de Olympische Spelen te Athene stelt zich de vraag naar de haalbaarheid van Spelen in Vlaanderen en België. Moet Vlaanderen gaan voor de Olympische Spelen van 2016 ? Wat is de wisselwerking tussen sport en ondernemerschap ? Wat is het impact van de organisatie van internationale evenementen op de economie ?

Op dinsdag 15 juni 2004 om 20 uur traden François Narmon (Voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en Voorzitter van Dexia Bank) en Luc Coene (Vice-Gouverneur van de Nationale Bank van België en ex-kabinetschef van Premier Verhofstadt) hierover in debat.

De delicate relatie Antwerpen - Brussel, met Karel De Gucht en Herman Van Goethem

Karel De Gucht

Karel De Gucht

Wat kunnen we eraan doen? Is de stroeve verhouding tussen de grootsteden Antwerpen en Brussel historisch bepaald? Waarom tolereert men in Antwerpen geen “bemoeienissen vanuit Brussel”? Is de mentaliteit van de Antwerpenaar incompatibel met die van de bewoners van buitenaf? Kunnen we de huidige situatie omkeren met een nieuw contract tussen ‘Antwerpen en de rest’?

Op dinsdag 16 maart 2004 om 20 uur probeerden Herman Van Goethem (Hoogleraar vakgroep Geschiedenis Universiteit

Herman Van Goethem

Herman Van Goethem

Antwerpen) en Karel De Gucht (Minister van Staat en VLD Kamerlid) een consensus te vinden op het vlak van bovenstaande vragen.

Historicus Herman Van Goethem heeft een heel bijzondere visie op deze moeilijke relatie, zoals hij reeds uit de doeken deed in het boek “Antwerpen, onvoltooide stad’’. Hij lichtte zijn kijk hierop verder toe.

Karel De Gucht werd als VLD-partijvoorzitter meerdere malen geconfronteerd met zijn Antwerpse partijgenoten die geen inmenging vanuit Brussel duldden. Desondanks houdt hij van deze stad en brengt hij er graag zijn vrije tijd door.

Guy Fransen (journalist De Standaard) leidde de sprekers in en modereerde de discussie met het publiek.

De Gucht Van Goethem

Correct.... of corrupt: een beetje integer bestaat niet. Kunnen wij iets leren van de Nederlandse aanpak?

Op donderdag 27 maart 2003 om 19.30 uur kwam Geert Dales, Amsterdams wethouder ‘Personeel en Organisatie’ voor het studiecentrum Antwerpen overMorgen zijn ‘integriteitsbeleid’ toelichten.

In oktober 1997 startte Dales in Amsterdam met het project ‘Correct … of corrupt’. Op die manier wilde hij zicht krijgen op de mogelijke risico’s op fraude, corruptie en manipulatie, die in iedere gemeentelijke dienst en ieder stadsdeel aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek werd vervolgens een ‘gemeentelijke gedragscode’ en een ‘Bureau Integriteit’ opgezet. Daarnaast zorgde hij ervoor dat rechtsbescherming voor zogenaamde klokkenluiders vastgelegd werd in de ambtenaren-CAO.

Marc Wajsberg verzorgde de inleiding en modereerde de discussie achteraf.
De Heer Robrecht Pasternoster (HR Professionals) bracht op basis van zijn ervaring (onder meer in het kader van opdrachten voor de stad en provincie Antwerpen), het debat op gang.

Ondernemen in Vlaanderen. Uitdagingen en opportuniteiten voor Antwerpen. Een uiteenzetting door Dr. Martin Hinoul, Kabinetschef bij Minister Jaak Gabriëls.

Martin Hinoul is doctor in de wetenschappen (vaste stoffysica) en was werkzaam – na een carrière bij Bell Telephone – als technologisch attaché op de Belgische Ambassade te Washington waar hij tal van Amerikaanse bedrijven naar België haalde.

Vanaf 1 april 1998 nam Dr. Hinoul de functie waar van Business Development Manager binnen K.U. Leuven. Hij stond ook in voor de coördinatie van de Leuvense Technology Corridor. In 1999 publiceerde hij het boek “Silicon Valley”. Sinds 1 september 2001 is Dr. Hinoul Kabinetschef bij Minister Jaak Gabriëls, bevoegd voor Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting.

Dr. Hinoul werd ingeleid door de Heer Luc Luwel, Directeur-Generaal van de Antwerpse Kamer van Koophandel en Nijverheid.

De dictatuur van de enkeling. Een uiteenzetting door Karel Poma.

De oplopende kosten rond het Deurganckdok waren een aanleiding om stil te staan bij de afweging van algemeen en individueel belang.

Karel Poma

Karel Poma

U herinnert zich Karel Poma vast nog als vice-voorzitter van de Vlaamse Executieve en als gemeenschapsminister van Cultuur (1981 – 1985). Ook de publicaties “Knoeien met ons leefmilieu” en “Energie en democratie” zijn van zijn hand. Vanuit zijn nauwe betrokkenheid bij talrijke politieke, culturele en sociale organisaties, staat hij ongetwijfeld garant voor een boeiende uiteenzetting.

Mathias Danneels (Gazet Van Antwerpen) verzorgde de inleiding en leidde de discussie.

Bebouwde bruggen en nieuwe architecturale concepten

Als mede-oprichter van MVRDV kwam de Heer Winy Maas ons zijn visie geven over bebouwde bruggen en nieuwe architecturale concepten in het algemeen.

Winy Maes

Winy Maes

Zo maakte MVRDV een ontwerp voor dubbeldek-bruggen over de Rijn in Düsseldorf waarbij het bovendek gebruikt kan worden als snelweg of boulevard en het benedendek plek biedt aan winkels, theaters, eventueel ook woongelegenheid. Momenteel werkt MVRDV aan een ontwerp voor eigen drijvende kantoren op de Maas.

Ontwikkeling van het Eilandje. Internationaal Congrescentrum. Met Leo Baron Delwaide.

U kent Leo Delwaide ongetwijfeld als gedreven havenschepen die zijn sporen reeds verdiend heeft en Antwerpen een vooraanstaande plaats wist te geven op de kaart van de wereldhavens. Ook stadsontwikkeling boeit hem ten zeerste en hij blijft onvermoeid ijveren voor het verbeteren van de uitstraling van Antwerpen als wereldstad.

Wij waren dan ook verheugd dat hij zijn visie op de ontwikkeling van het Eilandje en het oprichten van een internationaal congrescentrum graag met ons wilde delen.

Innovatie in mobiliteit. Met Axel Enthoven.

U kent Axel Enthoven ongetwijfeld als industrieel designer aan het hoofd van Enthoven Associates die tekende voor diverse ontwerpen, gaande van

Axel Enthoven

Axel Enthoven

tuinsproeiers tot talrijke bus-, car en truck designs. Vrachtwagens laten rijden in een eigen bedding of overdekte voetgangersparcours zijn enkele van zijn innovatieve ideeën.

Maar wist u ook dat hij tevens Professor is en Hoofd van de afdeling “Mens en Mobiliteit” aan de Design Academy te Eindhoven, Nederland? In het Antwerpen van morgen zal mobiliteit een prioritaire plaats innemen en wij lieten dan ook graag een specialist terzake aan het woord.