door Christian Leysen

In juni 2014 bezorgde het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen de onderhandelaars van het regeerprogramma een memorandum van 10 punten om een coherente en uitvoerbare visie op mobiliteit en stedelijke ruimtelijke ordening prioritair op te nemen en daarbij rekening te houden met de technologische ontwikkelingen en de gewijzigde maatschappelijke betrokkenheid.

bedrijfswagens Antwerpen Fluwelen RevolutieIn het kader van een bijgewerkte versie van de publicatie van het e-book “De Antwerpse Fluwelen Revolutie: over Oosterweel, Meccano, Ringland en de coulissen van de Vlaamse besluitvorming” toetst het Forum het Toekomstverbond aan de 10 punten vooropgesteld door het Forum in 2014.

In deze analyse zijn zes van de tien actiepunten grotendeels voldaan, drie gedeeltelijk en scoort er één een onvoldoende.

Dit laatste betreft de inspanningen van het bedrijfsleven en de sociale partners om een nieuwe arbeidsorganisatie uit te bouwen, gericht op de noden en de technologie van de 21ste eeuw om piekbelasting op het wegennetwerk te vermijden.

Het blijft dringend noodzakelijk dat daaraan meer aandacht wordt besteed bv. door de veralgemening van flex offices en thuiswerk, de verdere aanpassing en versoepeling van uurroosters en de versnelling van de ‘modal shift’ voor personen en goederen (o.a. cash for car, het stimuleren van shuttle services, bedrijfsplannen voor de privé-aankoop van elektrische fietsen, enz.). De lopende en geplande infrastructuurwerken in en rond Antwerpen versterken bovendien de urgentie.

Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 werd in het najaar van 2009 opgericht door een groep bedrijfsleiders en academici met de bedoeling een werkbare en duurzame oplossing te vinden voor de mobiliteitsproblemen in de regio Antwerpen.

Het boek “De Antwerpse Fluwelen revolutie” is het verhaal van de zoektocht naar duurzame oplossingen waarbij burgerinitiatieven en ongewone allianties een centrale rol spelen; een chronologisch overzicht van analyses, memoranda en interviews sinds 2005 van diverse bevoorrechte getuigen.

Het boek is gratis downloadbaar via volgende link: http://forum2020.be/antwerpse-fluwelen-revolutie/ en werd uitgebreid met een veertigtal nieuwe bladzijden. De belangrijkste nieuwe passages kan men ook rechtstreeks downloaden als pdf-file via bovenstaande website.