Sinds 2003 staat vast dat een Scheldebrug te Antwerpen technisch haalbaar is.
Een opdracht tot uitvoering is er echter (nog) niet. Het stadsbestuur moet hiervoor eerst verdere studies opstarten en de financiering regelen. Hiervoor zullen mogelijkheden van een gemengde financiering door overheid en privé-investeerders onderzocht worden.

Het is momenteel te vroeg een mogelijke timing voor de realisatie vast te leggen.

“Het is duidelijk dat de stad nood heeft aan een brug die de twee delen van de stad met elkander verbindt, dit ten alternatief met onze tunnels”

In 2005 besliste het stadsbestuur het ruimtelijk structuurplan goed te keuren. Dit omvat twee bruggen : de Scheldebrug voor lokaal verkeer ter hoogte van de Kennedytunnel en een tweede voetgangerstunnel ter hoogte van het Eilandje.

Rekening houdend met andere geplande prioritaire infrastructuurwerkzaamheden (Oosterweelverbinding, heraanleg Leien en vernieuwing wegdek van de Ring), moet niet gerekend worden op een snelle uitvoering. Het zou wel kunnen dat de realisatie pas in 2010/2012 plaatsvindt. Rekening houdend met de uitvoeringstermijn van minimum 3 jaar, zou de brug er dan toch binnen de termijn van 10 jaar moeten staan.

Waarom die publieke steunactie in 2003?

Belangrijke infrastructuurwerken moeten tijdig op de agenda geplaatst worden om in de investeringsbudgetten van de overheid mee verwerkt te worden. Zo vermijd je ook dat je door de mobiliteitsproblemen wordt ingehaald en slechts met een grote financiële en maatschappelijke meerkost een oplossing tot stand brengt. Tevens bepalen de Antwerpenaren zo mee de agenda van belangrijke infrastructuurwerkzaamheden.

Wat heeft Antwerpen nodig?

Axel Enthoven, industrieel designer en president Enthoven Associates gaf in het boek ‘New Design Cities’ zijn visie over nieuwe initiatieven in de stad.

Op de vraag wat hij wou zien gebouwd worden of waarvan hij houdt in onze stad, antwoordde hij o.a. dat de stad een aantal fouten vertoont: zo is het justitiepaleis aantrekkelijker op enquête dan in de realiteit. Het is ook duidelijk – zo stelde hij – dat de stad nood heeft aan een brug die de twee delen van de stad met elkander verbindt, dit ten alternatief met onze tunnels.

Evert Crols, Dirk Engelen en Sven Grooten stichters van B-architecten delen diezelfde mening.

B-architecten is een groep die zich bezighoudt met onderzoek op het gebied van moderne architectuur en verschillende projecten. Op de vraag wat ze graag gebouwd zouden zien antwoordden ze ook een Scheldebrug die de linkeroever met de rechteroever verbindt.