You are here:Home-scheldebrug

De nieuwe evenwichten van Democratie 3.0

Politiek is de uitdaging om 'stad en staat' goed te besturen, waarbij kunde, ervaring en maatschappelijk draagvlak essentiële ingrediënten zijn. De representatieve democratie is daarbij een middel, zeker geen doel op zich. "Verkiezingen staan niet vanzelfsprekend gelijk met democratie." Onze zorg voor Afrika, onze

De nieuwe evenwichten van Democratie 3.02018-01-26T12:57:18+00:00

Wanneer komt die Scheldebrug ?

Sinds 2003 staat vast dat een Scheldebrug te Antwerpen technisch haalbaar is. Een opdracht tot uitvoering is er echter (nog) niet. Het stadsbestuur moet hiervoor eerst verdere studies opstarten en de financiering regelen. Hiervoor zullen mogelijkheden van een gemengde financiering door overheid en privé-investeerders onderzocht worden. Het is momenteel te

Wanneer komt die Scheldebrug ?2018-01-26T12:57:30+00:00

Scheldebrug in stroomversnelling

Antwerpen is één van de weinige grote Westeuropese steden, gelegen aan een grote rivier, die het zonder een rivierbrug moet stellen. Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is de Schelde ter hoogte van Antwerpen tussen 350 en 500 meter breed. Een afstand die pas de laatste eeuwen

Scheldebrug in stroomversnelling2018-01-26T12:57:43+00:00

Scheldebrug haalbare kaart

De realisatie van een Scheldebrug is enkele stappen dichterbij gekomen. Het kabinet van Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling en Openbare Werken heeft een bouwkundige haalbaarheidsstudie laten maken door het studiebureau Arcade, die binnenkort op het schepencollege besproken zal worden. "Antwerpen zou hiermee een een landmark krijgen die de stad internationaal

Scheldebrug haalbare kaart2018-01-26T12:57:49+00:00

Antwerpenaren willen de brug

In september 2002 publiceerde Antwerpen overMorgen ‘Tien actiepunten voor tien jaar. Visie op een duurzaam politiek beleid’. Hierin werd – in navolging van het ‘plan Antwerpen 2012’ – verwezen naar een ‘brug over de Schelde’. Dit project kan een manier zijn om stad en regio te positioneren op de wereldkaart.

Antwerpenaren willen de brug2018-01-27T14:54:11+00:00

Antwerpenaren vragen de brug

In 2003 tekenden 2170 mensen de steunbetuiging voor een brug over de Schelde. Onze doelstelling van 2012 ondertekenaars hebben we dan ook ruim overschreden. Bedankt aan iedereen die ons steunde! Wil je weten wie er reeds tekende? Hier vind je een alfabetisch overzicht: A - B 1 Bianca Abrilis 2

Antwerpenaren vragen de brug2018-02-02T11:04:06+00:00