Manu Claeys is er rotsvast van overtuigd: Oosterweel zal er nooit komen. “Alle politici moeten zich uitspreken voor de overkapping van de Ring en dus over hoe je doorgaand verkeer ervan weghoudt.

“De verkeerswisselaar met 19 rijvakken aan het Sportpaleis is een ramp voor de stad”

Oosterweel begint te bezwijken onder zijn eigen gewicht“, stelt Manu Claeys vast. “Eind dit jaar zal de Europese Commissie laten weten dat de Vlaamse regering geen toestemming mag geven aan het bouwconsortium Noriant om aan het eerste deel van de werkzaamheden te beginnen. Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Op dat moment zijn er weer grote bochten in het dossier mogelijk.

Tegen de zomer van volgend jaar wordt het MER-onderzoek naar Oosterweel afgerond“, aldus Claeys. “Dan zal blijken dat de beruchte paperclip, de verkeerswisselaar met 19 rijvakken aan het Sportpaleis, een ramp is voor de stad. En dan is het game over voor Oosterweel, want het milieueffect-onderzoek zal ook uitwijzen dat onze Meccano – al dan niet in combinatie met de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11bis) een haalbaar en beter alternatief vormt.

Wat ik niet begrijp van onze politici, is dat ze zich momenteel allemaal uitspreken voor de overkapping van de Ring, terwijl ze heel goed weten dat die overkapping alleen maar mag van Europa op trajecten zonder op- en afritten. Als je de Ring wil overkappen, dan moet je hem minder complex maken, het doorgaand verkeer in bypasses sturen en de Oosterweelverbinding laten vallen. Waarom willen de politici daarover voor de verkiezingen nog geen uitspraken doen?

Er is nog een andere vitale reden om de plannen drastisch te wijzigen. De Antwerpse bevolking groeit snel en bijna alle woonuitbreidingsgebieden liggen in de omgeving van de Ring. Maar met die Ring als drukke Europese transitweg voldoen die gebieden geenszins aan de Europese normen voor nieuwe woonprojecten inzake luchtkwaliteit en geluidshinder. De Ring moet dus een stedelijke weg worden en het internationale verkeer moet worden omgeleid.

Een aanwijzing hebben we vorige week al gekregen, met de keuze van Spoor Noord als locatie voor het nieuwe centrumziekenhuis“, zegt Claeys. “De andere optie was de buurt van het Slachthuis en het Lobroekdok. Maar de stad en het OCMW beseften maar al te goed dat de keuze voor die locatie naast open snelwegsleuven misdadig zou zijn. Zonder de overkapping van de Ring zal dat gebied nooit ontwikkeld kunnen worden. Hetzelfde geldt trouwens voor Nieuw-Zurenborg, de kop van Merksem, Spoor Oost en andere woongebieden van de toekomst.

De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos voeren momenteel hun eigen verkiezingscampagne, met druk bijgewoonde powerpoint-presentaties in stad en districten.

In september gaan we de kiezers stemadvies geven“, kondigt Claeys aan. “De belangrijkste vraag wordt dan: met welke burgemeester en met welke coalities gaan we in het dossier van Oosterweel en de overkapping van de Ring nog het meeste tijd verliezen? Patrick Janssens en Bart De Wever behoren vandaag nog allebei tot de Oosterweel-club, maar Janssens zendt toch meer signalen uit dat hij bereid is om zijn ideeën bij te sturen. Hij heeft al gezegd dat doorgaand verkeer best rond de stad wordt geleid, dat hij voor een overkapping is, dat hij het viaduct in Merksem weg wil en dat hij voorstander is van een autoluwe stad. Stap voor stap evolueert hij in de richting van onze Meccano.

De Wever doet dat voorlopig nog niet. De voorbije maanden waren de twee kandidaat-burgemeesters allebei een avond te gast bij de stadsdenktank van Christian Leysen. Terwijl Janssens daar zijn visie op de stadsontwikkeling van Antwerpen uiteenzette, had De Wever het die avond meer over Di Rupo dan over stedenbouw. Blijkbaar moet hij nog aan zijn Antwerpse verhaal beginnen.”

Maar ook de N-VA zal volgens Manu Claeys mee moeten in de evolutie die in tal van Europese steden zichtbaar is. “Als we niet overschakelen op andere verkeersmodi – het spoor, de lighttrain, de binnenscheepvaart – dan gaan we onze mobiliteitsproblemen niet oplossen.

Het georganiseerde middenveld geeft doorgaans richting aan de maatschappelijke evolutie. De politici zijn de beheerders van die evolutie en ze bepalen het tempo. Dat zal ook met de Oosterweel en de overkapping zo zijn. Over tien jaar zal Antwerpen bezig zijn met het aanleggen van bypasses zoals die van onze Meccano. Ondertussen is de Oosterweel in fases geschrapt.

Er wordt dan gezegd dat politici ‘bochten’ maken. Maar dat vind ik een negatieve uitdrukking, want in werkelijkheid komen ze tot betere oplossingen door voortschrijdend inzicht. Wij zijn bijzonder verheugd dat nu ook burgemeester Janssens, toch niet de minste politicus, zich uitspreekt voor de overkapping. In uw krant las ik dat hij wil beginnen bij Antwerp Expo, bij de toegang tot het Rivierenhof en bij het Sportpaleis. We zijn benieuwd naar zijn bevindingen, want nogmaals: met de huidige plannen zal Europa dat nooit toestaan. Voor ons is het duidelijk: Janssens probeert op deze manier de angst voor de paperclip weg te nemen. Maar waarom neemt hij niet ineens afstand van Oosterweel?