You are here:Home-stadsontwikkeling

Pleidooi voor buurtreconstructie

Bavo De Mol - Januari 2022 De komende jaren zal onze stad ingrijpend veranderen. Na decennia van politiek palaveren zal de Antwerpenaar met zijn eigen ogen kunnen zien hoe de Oosterweelverbinding vorm krijgt. Het zal tegelijk een zware beproeving zijn van de mensen hun geduld. Dankzij de inzet van actiegroepen

Pleidooi voor buurtreconstructie2022-03-31T13:28:18+00:00

Stadsontwikkeling in Antwerpen is geen interimbaan of nevenjob

Axel Polis en Christian Leysen zijn de auteurs van ‘Antwerpen, Onvoltooide Stad’ Alleen met doordachte stadsontwikkeling kan Antwerpen straks nog mee in de vaart der volkeren. Er is op dat vlak werk aan de winkel.

Stadsontwikkeling in Antwerpen is geen interimbaan of nevenjob2018-10-03T07:26:09+00:00

Wie maakt van politiek weer een verheven opdracht?

door Christian Leysen Volgen wij de weg die de wereld is ingeslagen en ondermijnen de sociale media ook hier in Vlaanderen de waarde van een zinvol publiek debat? Is er nog ruimte voor dialoog in plaats van het platvloers behagen van de eigen aanhang?

Wie maakt van politiek weer een verheven opdracht?2018-03-28T18:26:37+00:00

Leegstand en verkrotting in de binnensteden? Pak dit aan via slimme fiscaliteit.

In talrijke steden stelt zich een probleem van leegstand en verkrotting. Een oplossing hiervoor bestaat uit 2 belangrijke maatregelen. Vooreerst moeten discriminaties inzake premiestelsels en fiscaliteit voor nieuwbouw en renovatie weggewerkt worden. Ook de hoge belasting op arbeid weegt zwaarder door bij renovatie, dewelke arbeidsintensiever is. Het verlaagde BTW-tarief bij

Leegstand en verkrotting in de binnensteden? Pak dit aan via slimme fiscaliteit.2018-02-20T16:56:19+00:00

De verdere ontwikkeling van de Antwerpse Linkeroever vereist visie en ruime inspraak van de inwoners

De Antwerpse Linkeroever, een gebied zo groot als Antwerpen Rechteroever binnen de ring, is nooit volwaardig ontwikkeld geraakt en is daarmee ergens blijven steken in een zweem van gemiste kansen en een surreëel vakantiegebied recht tegenover en vlakbij de grootste stad van Vlaanderen. "Pas midden 19de eeuw werd

De verdere ontwikkeling van de Antwerpse Linkeroever vereist visie en ruime inspraak van de inwoners2018-02-20T16:43:17+00:00

Antwerpen als Smart City moet privacy hoog in het vaandel houden

Antwerpen heeft eerder dit jaar een lage emissiezone (LEZ) ingevoerd, een primeur voor Vlaanderen, maar - laten we eerlijk zijn - slechts lauwe koffie in Europese context. Duitse steden zoals Berlijn, Keulen en Hannover deden dit al in 2008. Dat doet echter geen afbreuk aan het belang van deze beleidskeuze.

Antwerpen als Smart City moet privacy hoog in het vaandel houden2018-01-29T11:20:17+00:00

Wordt de inzet van de verkiezingen : Oosterweel of Meccano ?

Manu Claeys is er rotsvast van overtuigd: Oosterweel zal er nooit komen. "Alle politici moeten zich uitspreken voor de overkapping van de Ring en dus over hoe je doorgaand verkeer ervan weghoudt." "De verkeerswisselaar met 19 rijvakken aan het Sportpaleis is een ramp voor de stad"

Wordt de inzet van de verkiezingen : Oosterweel of Meccano ?2018-02-19T13:48:00+00:00

Het verdriet van Vlaanderen : de verdoken kosten van Oosterweel

Het Verdriet van Vlaanderen Sinds de beslissing van Vlaanderen van september 2011 om advies te vragen aan de Europese Commissie omtrent de Oosterweelverbinding ziet - na zeven maanden stilte - opnieuw een initiatief van de BAM - waarvan de ontmanteling al in september 2010 werd aangekondigd - het daglicht. Een

Het verdriet van Vlaanderen : de verdoken kosten van Oosterweel2018-02-19T13:47:55+00:00

Is Antwerpen een stedenbouwkundig laboratorium?

Bernardo Secchi en Paola Viganò waren de gasten van Antwerpen overMorgen voor een debatavond “Is Antwerpen een stedenbouwkundig laboratorium?”. Hun antwoord is ja. "Samen met het bedrijfsleven van Antwerpen een 'IT-vrijhandelszone' maken?" Zuiderse poëzie Met zuiderse poëzie hebben zij de ziel van de stad

Is Antwerpen een stedenbouwkundig laboratorium?2018-01-26T12:57:23+00:00

Werf van de Eeuw – een tussentijdse balans

Eén jaar na uitgave van het boek, maakt mede-auteur Axel Polis een balans op over de 'Werf van de Eeuw' Een jaar verstreek sinds het uitbrengen van het boek “Antwerpen, Onvoltooide Stad”. Dat leek ons een goede gelegenheid om eens kort stil te staan bij hoe het Antwerpen vandaag vergaat.

Werf van de Eeuw – een tussentijdse balans2018-01-30T15:01:23+00:00