De VLD buigt zich vanavond over het bestuursakkoord. Christian Leysen bekijkt het vanop de zijlijn. Hij verwacht geen grote problemen. “Toch mag een bestuursakkoord van Antwerpen best wat ambitieuzer. Waarbij juist de VLD bij de uitvoering het initiatief moet nemen“, vindt Leysen.

De VLD bespreekt vanavond het bestuursakkoord. Zes jaar geleden werd het een woelige bijeenkomst. Zeker voor Christian Leysen, toen gedoodverfd schepen, maar uiteindelijk verdrongen door Luc Bungeneers. De liberale ondernemer stapte in 2003 uit de gemeenteraad omdat het bestuur te weinig vernieuwende keuzes maakte.

Hoe kijkt hij nu naar het nieuwe bestuur en het voorliggende akkoord? “Ik ben blij dat de burgemeester weer deel uitmaakt van de sterkste partij en dat dit niet meer het Vlaams Belang is. Dat is goed voor Antwerpen. Al had ik liever een liberaal gezien. Minder gelukkig vind ik de keuze voor een niet-voltijdse havenschepen. Leo Delwaide heeft in twaalf jaar een internationaal netwerk uitgebouwd. Nu combineert Marc Van Peel de haven met personeel, een domein waarin hij het de voorbije bestuursperiode al moeilijk had om tot een doorbraak te komen.

GvA: Het bestuursakkoord bestaat uit 572 punten

Het lijkt op een uitgebreid receptenboek waarin ik de grote ambitie mis. Men gaat nog te veel op het verlengde van het verleden verder. Globaal lijkt het me een positief akkoord, al hangt alles af van de uitvoering. Die bepaalt uiteindelijk het succes. Daarom is het cruciaal dat de schepenkabinetten kwalitatief sterker worden uitgebouwd. Ik ben blij dat – zoals ik eerder suggereerde – men met een kleiner schepencollege verder gaat.

De meeste dingen die in het bestuursakkoord staan, moet je doen. Naast de dingen die je vanzelfsprekend goed moet doen, zoals zorgen voor een propere stad, moet je ook iets groots proberen tot stand te brengen, een project dat de mensen en de regio echt kan mobiliseren. Dat mis ik. Terwijl je in alle steden een enorme dynamiek ziet ontstaan. Niet alleen in Barcelona, maar ook in Hamburg bijvoorbeeld. Zo komt de ontwikkeling van het Eilandje slechts schoorvoetend van de grond. Dat is niet het juiste voorbeeld, zeker nu de Lange Wapper ernaast zal wapperen.

GvA: Uw dada, stadsontwikkeling, staat wel hoog op de agenda

Dat verheugt me uiteraard. Denk maar aan de Scheldekaaien of de echte Scheldebrug. Toch zullen prioriteiten moeten worden gesteld. Die ontbreken wel in het akkoord, bij gebrek aan een duidelijke kijk op de financiële mogelijkheden. Vergeet niet dat de beleidsruimte beperkt wordt door de overname van de OCMW-schuld van 300 miljoen.

GvA; U pleit al langer voor een sterkere hervorming van de administratie

Die moet efficiënter. Professor Moesen liet eerder verstaan dat de welvaart van een regio mee afhangt van een sterk presterende overheidsadministratie. Ik had graag gezien dat het stadsbestuur op dit vlak baanbrekend werk zou verrichten, dat de stadsadministratie zou kunnen uitgroeien tot een modeladministratie.

Het stadsbestuur moet zich meer enten op de internationale uitstraling van de stad. De A-campagne van de burgemeester richtte zich vooral naar lokaal en Vlaams niveau. Ik voel niet de uitdaging om de stad in de wereld te verkopen. Ook voor de aantrekkingskracht naar buitenlandse studenten is de uitstraling belangrijk. De stad zou in het internationaal positioneren van het onderwijs, universiteit en hogescholen, de voortrekkersrol moeten opnemen.

GvA: Hoe loopt het intussen bij de VLD?

Janssens heeft een hold-up gepleegd op de kiezers van CD&V en VLD. Maar de partijen hebben wel de deuren en vensters voor hem opengezet. Belangrijk is dat er in de VLD een goede structuur komt, dat we de beste elementen kunnen werven. Het is nodig dat de VLD en Ludo Van Campenhout in het stadsbestuur impulsen geven aan de ambitie van de stad. Niet alleen de ambitie opkrikken, maar ook de drager ervan zijn. Daarbij mag er intern best wat opbouwende kritiek zijn. Geen voortdurende polemiek, maar wel een uitgesproken mening.

Kurt TUERLINCKX

© De Vlijt NV – Gazet Van Antwerpen