In september 2002 publiceerde Antwerpen overMorgen ‘Tien actiepunten voor tien jaar. Visie op een duurzaam politiek beleid’.

Hierin werd – in navolging van het ‘plan Antwerpen 2012’ – verwezen naar een ‘brug over de Schelde’. Dit project kan een manier zijn om stad en regio te positioneren op de wereldkaart.

“Samen met andere Antwerpenaren en Vlamingen, sta ik achter de visie dat Antwerpen een brug over de Schelde verdient”

Bruggen over de Schelde kunnen een symbool zijn voor een wereldstad aan de stroom. Een brug over de Schelde beantwoordt bovendien ook aan een mobiliteitsbehoefte. Daarnaast is het ook een belangrijke schakel in de globale stadsontwikkeling waarbij Linkeroever beter verbonden wordt met het centrum.

In dit verband heeft Antwerpen overMorgen in 2002 beslist een bijdrage te leveren door geëngageerde Antwerpenaars en Vlamingen te vragen de politiek een signaal geven om dit project verder gestalte te geven.

De hiernavolgende verklaring werd voorgelegd en overgemaakt aan het stadsbestuur:

“Antwerpen is vandaag de enige belangrijke stad aan een stroom zonder brug. Zopas werd de haalbaarheid van een brug over de Schelde ter hoogte van het Zuid aangetoond. Samen met andere Antwerpenaren en Vlamingen, sta ik achter de visie dat Antwerpen een brug over de Schelde verdient. Dit project dient verder onderzocht te worden en moet deel uitmaken van een lange termijnvisie van stadsontwikkeling.”

De eerste 12 bekende Antwerpenaars voor de Scheldebrug : Tom Barman (zanger), Robbe De Hert (regisseur), Theo Dilissen (Manager van het Jaar 2001), Paul Goossens (journalist), Marc Herremans (sportpersoonlijkheid), Linda Loppa (Modemuseum), Guy Peeters (voorzitter VRT), Carl Reyns (rector Ufsia), Leo Tindemans (minister van Staat), bOb Van Reeth (Vlaams Bouwmeester), Jan Verheysen (regisseur) en Nadine Wijnants (juwelenontwerpster)

Het zijn in 2003 in minder dan twee weken ‘2012’ handtekeningen geworden. Een symbolisch cijfer, omdat we hopen onze brug tegen die termijn te realiseren. Wil je weten wie mede- ondertekenaars zijn?

Samen met de initiatiefnemers Christian Leysen en Jo De Meester en de eerste 12 bekende Antwerpenaren, waren de volgende personen bij de eerste 201 ondertekenaars.

We kregen zelfs positieve reacties van Antwerpenaren aan de andere kant van de wereld (New York, Sydney, Taiwan), waar men gehoord had van ons initiatief.

Karel Poma

Axel Enthoven

Jo Crépain

Herman Van Goethem

Chris Morel

André Leysen

Luc De Vos

Daniël Buyle

Peter Frans Anthonissen

Alex Vanneste

Voor een alfabetisch overzicht alle 2170 ondertekenaars, klik hier.