You are here:Home-Publicaties

Wie maakt van politiek weer een verheven opdracht?

door Christian Leysen Volgen wij de weg die de wereld is ingeslagen en ondermijnen de sociale media ook hier in Vlaanderen de waarde van een zinvol publiek debat? Is er nog ruimte voor dialoog in plaats van het platvloers behagen van de eigen aanhang?

Wie maakt van politiek weer een verheven opdracht?2018-03-28T18:26:37+00:00

Klank van de Stad: 11 boeiende dialogen

door Philippe De Backer, Joost Germis Synopsis Van een Rode Duivel tot een bekend marketeer, van een schooldirectrice tot een activiste, van een social entrepreneur tot een intendant. Philippe De Backer bracht 22 toonaangevende Antwerpenaren bij elkaar om te praten over zijn geliefde stad. Het resultaat is Klank van de

Klank van de Stad: 11 boeiende dialogen2018-02-05T21:43:16+00:00

Stadslucht Maakt Vrij

door Sven Gatz, Sas van Rouveroij en Christian Leysen STADSLUCHTMAAKTVRIJ ‘Stadslucht maakt vrij’ is een open politiek initiatief met als doelstelling de ontwikkeling van een liberale visie op de stad en het stedelijk beleid, met de nadruk op de mogelijkheden en de innovatieve kracht van de stad. Uit het Liberaal

Stadslucht Maakt Vrij2018-03-28T18:31:09+00:00

Kiezen voor Antwerpen

Het boek "Kiezen voor Antwerpen" is niet alleen een terugblik op de voorbije legislatuur in Antwerpen maar maakt ook de balans van wat verwezenlijkt werd en wat niet. Het tekent de krijtlijnen uit van waarover het echt gaat. Het is ook een pleidooi om meer aan politiek te doen, of

Kiezen voor Antwerpen2018-01-29T14:39:20+00:00

Werf van de Eeuw – een tussentijdse balans

Eén jaar na uitgave van het boek, maakt mede-auteur Axel Polis een balans op over de 'Werf van de Eeuw' Een jaar verstreek sinds het uitbrengen van het boek “Antwerpen, Onvoltooide Stad”. Dat leek ons een goede gelegenheid om eens kort stil te staan bij hoe het Antwerpen vandaag vergaat.

Werf van de Eeuw – een tussentijdse balans2018-01-30T15:01:23+00:00

Antwerpen Onvoltooide Stad

Het boek Antwerpen Onvoltooide Stad werd geschreven in 2004 door Christian Leysen in samenwerking met Axel Polis en Anne-Marie Wilssens. Het boek is geïllustreerd met historische kaarten, foto’s, bouwplannen en tekeningen. Het omvat: - de geschiedenis van de ontwikkeling van Antwerpen : de eerste nederzettingen langs de Scheld in confrontatie

Antwerpen Onvoltooide Stad2018-01-30T14:58:24+00:00

Operatie Schone Handen: inhoud moet primeren boven perceptie

Het Studiecentrum Antwerpen overMorgen publiceerde in september 2002 “Tien actiepunten voor tien jaar : visie op een duurzaam politiek beleid”. Onder punt 8 (“Deugdelijk en duidelijk bestuur”) staat duidelijk vermeld : “Deontologie in de administratie en bij politici is een topprioriteit”. "Integriteit gaat gepaard met een juiste voorbeeldfunctie,

Operatie Schone Handen: inhoud moet primeren boven perceptie2018-01-27T15:17:04+00:00

Pensioenproblematiek

De pensioenproblematiek in Europa en België is een brandend actueel onderwerp. In Frankrijk, Nederland, Duitsland en Oostenrijk ligt het onderwerp reeds op tafel bij de overheden en de sociale partners. In België werd het thema in verschillende middens aangehaald, maar echter (nog) niet actief besproken

Pensioenproblematiek2018-01-29T15:01:26+00:00