door Sven Gatz, Sas van Rouveroij en Christian Leysen

STADSLUCHTMAAKTVRIJ

Stadslucht maakt vrij’ is een open politiek initiatief met als doelstelling de ontwikkeling van een liberale visie op de stad en het stedelijk beleid, met de nadruk op de mogelijkheden en de innovatieve kracht van de stad.
Uit het Liberaal Stedenmanifest, april 2004

L’AIR DE LA VILLE REND LIBRE

‘L’air de la ville’ est un projet politique libéral ouvert, avec l’objectif de développer une vision libérale de la ville et de la politique urbaine, accentuant les possibilités et la force d’innovation de la ville.
Du Manifeste libéral urbain, avril 2004
Sven Gatz, Sas van Rouveroij en Christian Leysen

STADSLUCHT MAAKT VRIJ
Stadslucht maakt vrij is sinds de eerste publicatie in 2005 geëvolueerd tot een vaste waarde en geapprecieerde stem in het debat rond steden. Sven Gatz, Sas van Rouveroij en Christian Leysen zijn nu al aan hun vierde publicatie toe.

Lees meer…
Verschijningsdatum: 2005

 

 

 

THE STATE OF THE CITY

In 2007 volgde het tweede deel “The State of the city, The city in the state” gaat over steden en globalisering. De auteurs verlaten hun huis en kijken we naar de rol die onze en andere steden in de wereld opnemen.

Lees meer…
Verschijningsdatum: 2007

 

 

VITALE STEDEN
Vitale Steden gaat over economie en ondernemerschap, over het aantrekken van bedrijven en talenten. Maar gaat ook over logistiek en mobiliteit. Over architectuur en stedelijke planning. Steden krijgen vorm door de mensen die er wonen en die de stad gebruiken. Slimme stedelijke bestuurders hebben dat door.

Lees meer…
Verschijningsdatum: 2009

 

 

CULTUUR EN / IN DE STAD

Het boek focust deze keer op cultuur in de stedelijke contex. Cultuur beïnvloedt de individuele ontplooiing en emancipatie, beïnvloedt ook integratie en sociale cohesie. Cultuur is onontbeerlijk voor de identiteitsvorming van de eigen inwoners én voor het op de kaart zetten van een stad naar de buitenwereld toe. Tot slot is stedelijke cultuur een wezenlijke motor voor de economie en de tewerkstelling in de stad.

Lees meer…
Verschijningsdatum: 2011

 

STADSMANIFEST

NL – Met deze tweetalige publicatie, de eerste in een nieuwe reeks, geven Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades een doorstart aan het ‘Stadslucht Maakt Vrij’-initiatief. In dit eerste deel bundelen ze een aantal basisteksten: het oorspronkelijk ‘Liberaal Stedenmanifest’ uit 2004, het ‘Liberaal Manifest voor een Open Stad’ uit 2008, het ‘Manifest van een Nederlandstalige Brusselaar. Taal en Identiteit in een Kosmopolitische Grootstad’ uit 2011.

Lees meer…
Verschijningsdatum:2013

 

MANIFESTE URBAIN
FR – Patrick Stouthuysen et Johan Basiliades veulent, avec cette publication bilingue, première d’une nouvelle série, relancer le projet « L’air de la ville rend libre ». Ce premier tome reprend quelques textes de bases: le texte à l’origine du projet – le « Manifeste libéral urbain » de 2004 -, le « Manifeste libéral pour une ville ouverte » de 2008, le « Manifeste d’un néerlandophone bruxellois. De la langue et de l’identité dans une grande ville cosmopolite » de 2011, complétés par une introduction sur les origines urbaines de la pensée et de l’action libérale.

Lire plus…
Date de publication: 2013

 

STEDEN MAKEN HET VERSCHIL
Een goede, betaalbare woning voor het hele gezin. Kansen op een uitdagende baan. Een nette straat, groen in je buurt, je vlot kunnen verplaatsen. Kwaliteitsvol onderwijs voor je kind zonder in een wachtrij plaats te nemen. Het zijn maar enkele van de thema’s waar mensen écht over tobben. Thema’s dus die centraal moeten staan in het politieke debat.

Lees meer…
Verschijningsdatum: 2014

 

 

DE DROOM VAN SISMONDI
NL – Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades willen met dit tweede tweetalige boekje in de vernieuwde Stadslucht Maakt Vrij-reeks het debat over stedelijke stedelijke identiteit en stadsbur­gerschap aanwakkeren. Het boek vertrekt vanuit de bijdragen van Jan Willem Duyvendak over de huidige obsessie voor thuis in de Nederlandse politiek. Identificatie met de stad blijkt haalbaarder voor vele nieuwkomers dan de identificatie met de natie.

Lees meer…
Verschijningsdatum: 2015

 

 

LE RÊVE DE SISMONDI

FR – Comment se fait – il qu’un Marocain de la troisième génération se sente plus aisément Amstellodamois que Néerlandais? Quel est le lien entre le Genevois Sismondi et les villes-républiques italiennes au Moyen-Age ? Pourquoi Joseph – Radical Joe – Chamberlain prêchait-il « L’Evangile Municipal » dans sa ville de Birmingham ? Et quel rapport y a-t-il entre le libre penseur libéral bruxellois Jules Anspach et l’Evangile Minucipal ? Qu’est-ce que Henri Bergé, le style néo-Renaissance flamande et Schaerbeek ont en commun ? Et quel rôle joue Çatalhöyük dans cette histoire?

Lire plus…
Date de publication: 2015

ESTHETIEK DER STEDEN
NL – Dit is het derde tweetalige boek in de reeks Stadslucht Maakt Vrij/L’air de la ville rend libre, met als opzet een liberale en positieve visie op de stad te benadrukken. Deze heruitgave van Esthétique des villes en de inleiding Clash Royal door Els Ampe ademen deze positieve sfeer uit. Zoals blijkt uit haar Inleiding heeft Els Ampe een zeer groot vertrouwen in de stadsbewoners, die zelf hun stad maken tot wat ze is.

Lees meer…
Verschijningsdatum: 2015

 

 

LE RÊVE DE SISMONDI

FR – Ceci est la troisième publication bilingue dans la série Stadslucht Maakt Vrij/L’air de la ville rend libre, qui met en avant une approche libérale et positive de la politique urbaine. Cette réédition d’Esthétique des villes et l’introduction Clash Royal par Els Ampe sont imprégnées de cette atmosphère positive. Dans
son introduction, Els Ampe démontre la confiance énorme qu’elle a dans les habitants, qui donnent eux-mêmes forme à leur ville.

Lire plus…
Date de publication: 2015