You are here:Home-Kenmerk: politiek

Kiezen voor Antwerpen

Het boek "Kiezen voor Antwerpen" is niet alleen een terugblik op de voorbije legislatuur in Antwerpen maar maakt ook de balans van wat verwezenlijkt werd en wat niet. Het tekent de krijtlijnen uit van waarover het echt gaat. Het is ook een pleidooi om meer aan politiek te doen, of

Kiezen voor Antwerpen2018-01-29T14:39:20+00:00

Is Antwerpen een stedenbouwkundig laboratorium?

Bernardo Secchi en Paola Viganò waren de gasten van Antwerpen overMorgen voor een debatavond “Is Antwerpen een stedenbouwkundig laboratorium?”. Hun antwoord is ja. "Samen met het bedrijfsleven van Antwerpen een 'IT-vrijhandelszone' maken?" Zuiderse poëzie Met zuiderse poëzie hebben zij de ziel van de stad

Is Antwerpen een stedenbouwkundig laboratorium?2018-01-26T12:57:23+00:00

Werf van de Eeuw – een tussentijdse balans

Eén jaar na uitgave van het boek, maakt mede-auteur Axel Polis een balans op over de 'Werf van de Eeuw' Een jaar verstreek sinds het uitbrengen van het boek “Antwerpen, Onvoltooide Stad”. Dat leek ons een goede gelegenheid om eens kort stil te staan bij hoe het Antwerpen vandaag vergaat.

Werf van de Eeuw – een tussentijdse balans2018-01-30T15:01:23+00:00

Antwerpen Onvoltooide Stad

Het boek Antwerpen Onvoltooide Stad werd geschreven in 2004 door Christian Leysen in samenwerking met Axel Polis en Anne-Marie Wilssens. Het boek is geïllustreerd met historische kaarten, foto’s, bouwplannen en tekeningen. Het omvat: - de geschiedenis van de ontwikkeling van Antwerpen : de eerste nederzettingen langs de Scheld in confrontatie

Antwerpen Onvoltooide Stad2018-01-30T14:58:24+00:00

Operatie Schone Handen: inhoud moet primeren boven perceptie

Het Studiecentrum Antwerpen overMorgen publiceerde in september 2002 “Tien actiepunten voor tien jaar : visie op een duurzaam politiek beleid”. Onder punt 8 (“Deugdelijk en duidelijk bestuur”) staat duidelijk vermeld : “Deontologie in de administratie en bij politici is een topprioriteit”. "Integriteit gaat gepaard met een juiste voorbeeldfunctie,

Operatie Schone Handen: inhoud moet primeren boven perceptie2018-01-27T15:17:04+00:00

Scheldebrug in stroomversnelling

Antwerpen is één van de weinige grote Westeuropese steden, gelegen aan een grote rivier, die het zonder een rivierbrug moet stellen. Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is de Schelde ter hoogte van Antwerpen tussen 350 en 500 meter breed. Een afstand die pas de laatste eeuwen

Scheldebrug in stroomversnelling2018-01-26T12:57:43+00:00

Pensioenproblematiek

De pensioenproblematiek in Europa en België is een brandend actueel onderwerp. In Frankrijk, Nederland, Duitsland en Oostenrijk ligt het onderwerp reeds op tafel bij de overheden en de sociale partners. In België werd het thema in verschillende middens aangehaald, maar echter (nog) niet actief besproken

Pensioenproblematiek2018-01-29T15:01:26+00:00