Uiteraard heb ik onmiddellijk uw stadsplan helemaal doorgenomen en het is……spetterend!!!
Mijn welgemeende felicitaties voor u en Eric Joris.
Veel succes in de campagne en leve Antwerpen, bruisende stad!
P.G., Antwerpen

“Wij willen (u) gelukwensen … met het 2012 plan voor Antwerpen, dat wij bewonderen en 100% goedkeuren, vooral de brug over de Schelde.”

Ik vind het origineel, creatief, stijlvol.
P.C., Leuven

Ik vind dit een mooi initiatief, het zet de mensen aan het denken.
F.d.J., Antwerpen

Er zijn nog zoveel gedachten-zelfs zeer goede en misschien minder goede. Het is alleen door het feit ze allemaal te bundelen en er samen logisch over te denken – dat onze stad de naam van wereldhaven waardig zal zijn. Hoop doet leven. Nu met overtuiging de verkiezingen tegemoet.
A.R., Antwerpen

Eindelijk één van de vele kandidaten die het groot ziet.
R.D.V., Antwerpen –Linkeroever

Ik vind dat er in België veel te weinig vooruitstrevende en grootse ideëen als deze opgeworpen, laat staan uitgewerkt worden. Om ons te positioneren binnen een groter Europa, met in het achterhoofd economische groei, moeten we hier dringend meer werk van maken. Ik denk dat u als ondernemer daar een stap voor heeft op traditionele politici.
S.D., Antwerpen

Omdat ik zelf een eindwerk over stadsontwikkeling heb gemaakt als geïntegreerde proef in het 6de middelbaar intrigeerde dit plan mij mateloos. Alvast bedankt voor de moeite, u kan al zeker op mijn stem rekenen ivm de stadsontwikkeling.
S.V., Antwerpen

Er zullen toch ook havengerichte aspecten tot dit plan behoren. Antwerpen is sterk havengebonden dus zijn alle toekomstvisies normalerwijze ergens havengebonden.
G.V., Antwerpen

Het is niet alleen zeer leuk opgevat, maar ook logisch opgebouwd.Een politiek en maatschappelijk interessante combinatie.
K.D.G., Brussel

Horen Wilrijk en Hoboken (die niet meer op het plan staan) dan niet meer bij groot Antwerpen? Mooi plan, maar wie gaat dat betalen?
R.V.A., Wilrijk

Dit vind ik een briljant idee, zeker voor een politieker!
B.C., Antwerpen

Uw plan 2012 heeft me verbaasd.
O.D.W., Antwerpen-Linkeroever

Dat u met het luchtverkeer van Deurne wil uitwijken naar een nieuwe luchthaven in het havengebied kunnen we alleen maar toejuichen. Kiest u echter ook voor een nieuwe gemeenschapsbestemming voor het militair hospitaal op de grens Antwerpen/Berchem? .
L. en N. R., Berchem

Ik hoop van harte dat u vanuit de nieuwe bestuursploeg van het college mee deze dromen zal kunnen realiseren en zo Antwerpen terug een vooraanstaande plaats zal laten innemen in het peloton van middelgrote Europese steden met ambitie.
L.L., Antwerpen

Een origineel idee. Toch ook wat kritiek. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het geschetste Antwerpen van de toekomst vooral een project van bouwpromotoren en betonboeren zal zijn. Op twaalf jaar kan er veel gebeuren, maar deze metamorfose lijkt toch nogal overdreven.

Een en ander lijkt mij toch hoe dan ook een leuke en positieve aanzet tot een brede discussie over de toekomst van de stad, zonder te vervallen in uitzichtloos gepalaver over onveiligheid en migranten.
J.H., Antwerpen

Geen inplanting van zgn. mega projecten op het Linkeroever !
Vrijwaring van de open ruimte die er nog is.
Vrijwaring van bebouwing van de sector Borgerweert (Galgenweel) en verzet tegen de Prestibel plannen.
S.B. Antwerpen

Alleen al het feit (1) dat er iemand opnieuw voluit en creatief durft dromen, wat een essentieel-menselijke kwaliteit is die veel te weinig aanbod komt en (2) dat iemand een visie ontwikkelt die als baken kan dienen waartegenover we onze, vaak té impulsieve, of door weet-ik-veel welke belangen ingegeven ad-hod initiatieven kunnen plaatsen, stemt mij gelukkig en doet mij uitkijken naar de dynamiek die dit initiatief kan voortbrengen.
S.A.G- Antwerpen

Verbind 5, 8 en 13 (de tweede 12) in een geheel van groene zones, rust, wandeling n/v. 19-34 . Het groen park aan de de stroom en de oude stad. Een ruw zicht op een detailltekening.
J.P. – Antwerpen

Het is inderdaad verfrissend een plan voor te stellen als een plan, en niet als een zoveelste omstandige nota…. Even los van de hopelijk niet al te grote kloof tussen verkiezingsstunt en werkelijke beleidsintenties: betekenen de sportvallei op het vroegere spoorwegamplacement Noord en de Cockerill yARt Hall dat de inspanningen van het Strategisch¨Plan om voor beide sites investeerders aan te trekken met het oog op respectievelijk een KMO ambachtzone en een semi-industriële bestemming, boter aan de galg zijn?
B.C. – Antwerpen

Ik ben zelf geen Antwerpenaar. De naam Antwerpen roept bij mij spontaan de associatie op met “problemen”. Niettemin beschikt de metropool over heel wat troeven en talenten. Ik wens U vanuit het verre Limburg veel succes.
M.C. – Limburg

Proficiat, eindelijk een andere wind, hopelijk ook op het stadhuis !
H.B. – Borgerhout

Allereerst wil ik zeggen dat ik het idee van Plan 2012 heel origineel vind, waardoor het uitnodigt er verder op in te gaan. Verschillende aspecten en toekomstplannen van Plan 2012 spreken me aan en in het bijzonder dat van de zogenoemde watertaxi’s.
R.B. – Antwerpen

Wat met de stormstuw (stormkering op de Schelde) ?
A.K. – Antwerpen

Ik vind dit knap, moedig en getuigend van visie.
D.J. – Antwerpen

Ik zou graag met u willen dromenover de toekomst van onze stad.
P.K. – Antwerpen

Ik vind dit een mooi initiatief het zet de mensen aan het denken.
F.D.J.- Antwerpen

Na bestudering van (als leek) van uw plan 2012 en met name Linkeroever is de meerderheid van de voorstellen als zeer positief te beschouwen. Toch behoeven enkele aspecten nadere attentie.
J.M. – Antwerpen

Linkeroever is de geschikte plaats voor de implanting van een nieuw administratief centrum voor de stad.
R.B. – Antwerpen

Ook u kan reageren:  mail naar antwerpen@antwerpenovermorgen.be