You are here:Home-Christian Leysen

Over Christian Leysen

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Christian Leysen has created 24 blog entries.

5 jaar na het referendum: geen tijd te verliezen

Vijf jaar geleden, op 18 oktober 2009, trok Antwerpen naar de stembus, niet voor verkiezingen, wel voor een volksraadpleging over een groot infrastructuurproject "Het is opmerkelijk hoe actiegroepen er in slagen om alternatieven aan te bieden en massa's mensen achter hun project te scharen. Een schril contrast met

5 jaar na het referendum: geen tijd te verliezen2018-01-17T16:24:46+00:00

De kracht van verandering begint met gezond realisme

De kracht van verandering begint met gezond realisme Het Antwerpse bestuursakkoord is leerrijk. Over mobiliteit wordt eerst verklaard dat 'beslist beleid' over de Oosterweelverbinding wordt uitgevoerd om in een volgende paragraaf te stellen dat op basis van ‘Plan-MER’ (milieu-effectenrapport)’ een keuze zal gemaakt worden tussen vijf alternatieven, waaronder de 'Diepe

De kracht van verandering begint met gezond realisme2018-01-26T12:56:48+00:00

Oosterweel schrijft ook juridisch geschiedenis

Feiten De Oosterweelverbinding is onderdeel van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen dat tot doel heeft het verhogen van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid en het garanderen van een betere mobiliteit voor de stad Antwerpen, haar haven, en de omliggende gemeenten en steden. De Oosterweelverbinding strekt er zich toe om de ring

Oosterweel schrijft ook juridisch geschiedenis2018-01-26T12:56:55+00:00

De nieuwe evenwichten van Democratie 3.0

Politiek is de uitdaging om 'stad en staat' goed te besturen, waarbij kunde, ervaring en maatschappelijk draagvlak essentiële ingrediënten zijn. De representatieve democratie is daarbij een middel, zeker geen doel op zich. "Verkiezingen staan niet vanzelfsprekend gelijk met democratie." Onze zorg voor Afrika, onze

De nieuwe evenwichten van Democratie 3.02018-01-26T12:57:18+00:00

Eigen mening gevraagd

Affiches met ‘ Ja, ‘t is goe geweest’ en soortgelijke ‘Ja’ – banaliteiten sierden als eersten de verkiezingspanelen aan de overkant van mijn straat. Ik dacht dat het een stunt was van de protestpartij ‘NEE’. Maar nee, het blijkt de ‘intro’ voor de algemene wijsheden die de SP.a ons tijdens

Eigen mening gevraagd2018-02-19T13:47:46+00:00

Christian Leysen over bestuursakkoord

De VLD buigt zich vanavond over het bestuursakkoord. Christian Leysen bekijkt het vanop de zijlijn. Hij verwacht geen grote problemen. “Toch mag een bestuursakkoord van Antwerpen best wat ambitieuzer. Waarbij juist de VLD bij de uitvoering het initiatief moet nemen”, vindt Leysen.

Christian Leysen over bestuursakkoord2018-02-19T13:47:29+00:00

Wanneer komt die Scheldebrug ?

Sinds 2003 staat vast dat een Scheldebrug te Antwerpen technisch haalbaar is. Een opdracht tot uitvoering is er echter (nog) niet. Het stadsbestuur moet hiervoor eerst verdere studies opstarten en de financiering regelen. Hiervoor zullen mogelijkheden van een gemengde financiering door overheid en privé-investeerders onderzocht worden. Het is momenteel te

Wanneer komt die Scheldebrug ?2018-01-26T12:57:30+00:00

Operatie Schone Handen: inhoud moet primeren boven perceptie

Het Studiecentrum Antwerpen overMorgen publiceerde in september 2002 “Tien actiepunten voor tien jaar : visie op een duurzaam politiek beleid”. Onder punt 8 (“Deugdelijk en duidelijk bestuur”) staat duidelijk vermeld : “Deontologie in de administratie en bij politici is een topprioriteit”. "Integriteit gaat gepaard met een juiste voorbeeldfunctie,

Operatie Schone Handen: inhoud moet primeren boven perceptie2018-01-27T15:17:04+00:00

Scheldebrug in stroomversnelling

Antwerpen is één van de weinige grote Westeuropese steden, gelegen aan een grote rivier, die het zonder een rivierbrug moet stellen. Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is de Schelde ter hoogte van Antwerpen tussen 350 en 500 meter breed. Een afstand die pas de laatste eeuwen

Scheldebrug in stroomversnelling2018-01-26T12:57:43+00:00