Antwerpen overMorgen werd opgericht in 2000 als studiecentrum met als doelstelling bij te dragen tot een breder inzicht in de stedelijke en maatschappelijke problemen in Antwerpen.  Ondertussen is het geevolueerd tot  een forum dat gespreksrondes en debatten organiseertom de kwaliteit van de politieke besluitvorming te bevorderen in een brede context.

In het verleden hadden we onder meer de volgende gastsprekers (in hun toenmalige hoedanigheid:

 • toparchitect Winy Maas
 • Havenschepen Baron Leo Delwaide
 • industrieel designer Axel Enthoven
 • voormalig Europees Commissaris en Minister van Staat Karel Van Miert
 • OCMW-voorzitter Monica De Coninck
 • criminologe Marion Van San
 • Amsterdams wethouder Geert Dales
 • stadsbouwmeester René Daniëls
 • gewezen Manager van het Jaar Theo Dilissen
 • Vlaams Minister-President Bart Somers
 • Minister van Staat Marc Eyskens
 • ondernemer en politicus Roland Duchatelet
 • Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht
 • Voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité François Narmon
 • Vice-Gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene
 • VBO-topman Rudi Thomaes
 • Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne
 • architect van het Museum aan de Stroom Willem-Jan Neutelings
 • de Italiaanse stedenbouwkundigen Bernardo Secchi en Paola Viganò
 • hoofdeconoom bij Petercam Geert Noels
 • MR-senator Alain Destexhe
 • Rudy Aernoudt, directeur van het departement economie van de Vlaamse administratie
 • Eric Van Hooydonk, hoogleraar maritiem recht
 • Kristiaan Borret, stadsbouwmeester van Antwerpen
 • Karel Vinck, voorzitter van de BAM
 • Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen
 • Bart De Wever, voorzitter N-VA
 • Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
 • Alain Verschoren en Bart Heynen, rector en algemeen beheerder Universiteit Antwerpen
 • Bart Martens, Vlaams Parlementslid (sp.a)
 • Philippe De Backer, Europees Parlementslid.

Daarnaast publiceerde het studiecentrum dossiers over stadsgebonden thema’s , zoals onder andere het ‘Plan 2012’ en de ‘10 actiepunten voor 10 jaar’, alsook een analyse omtrent pensioenen, integriteit en stadsontwikkeling. Antwerpen overMorgen werkte tevens mee aan diverse publicaties ‘Stadslucht maakt vrij’ (www.stadsluchtmaaktvrij.be).

2017

Na jaren bakkeleien over de mobiliteit in Antwerpen bereikten de Vlaamse regering en de actiegroepen een historisch compromis.

Alexander D’Hooghe, architect, professor en intendant voor Oosterweel en de overkapping van de Ring, slaagde er met zijn aanpak in Antwerpse politici, Vlaamse administraties en actiegroepen rond te tafel te krijgen en een compromis te vinden tussen verkeer en leefbaarheid.
Het is ons dan ook een bijzonder genoegen Alexander D’Hooghe te mogen verwelkomen bij het eerstvolgende debat van het Studiecentrum Antwerpen overMorgen.

Alexander D’Hooghe is partner van de door hem opgerichte ‘Organization for Permanent Modernity (ORG)’, een commerciële denktank over architectuur en urbanisme met kantoren in Brussel en Boston in de Verenigde Staten. Hij is ook professor aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) waar hij het ‘Center for Advanced Urbanism’ leidt.
Na zijn betoog wordt het debat met de genodigden ingeleid door een wederwoord van Peter Vermeulen, architect, ruimtelijk planner Stramien en initiatiefnemer Ringland en Geert Noels, ondernemer en econoom en lid van Forum 2020.

2014

Welke belangrijke Antwerpse dossiers worden (al dan niet met succes) op Europees niveau aangekaart en beslist (onder meer de economische relance, mobiliteit, liberalisering van de havenarbeid)? Welk belang heeft ‘Super-Sunday’ op 25 mei 2014 voor Antwerpen? Wat staat er op het spel?

Een breed debat tussen bevoorrechte spelers in ons politiek bestel.

Traditiegetrouw worden de uiteenzettingen gevolgd door een debat met de genodigden.

Het debat zal geleid worden door Marc Van de Looverbosch, welbekend politiek journalist bij de VRT.

Nadien is er voldoende tijd om na te praten tijdens een drink. Rond 22.30 uur sluiten we de avond af.

2013

Over het project ‘The Ambition’ gaf Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels en curator van het project) onder de vorm van een middaglezing met debat voor een bredere groep van deskundigen en geïnteresseerden.

Hij trad nadien in debat met o.a. Christian Leysen (bedrijfsleider), prof. Stijn Oosterlynck (OASeS), prof. Dave Sinardet (politicoloog VUB, UA, FUSL) en het publiek. Pieter T’Jonck (ir/architect, publicist) modereerde.

De tentoonstelling The Ambition of the Territory, coproductie van het VAi en deSingel, presenteerde Vlaanderen als een laboratorium om een nieuw ontwerpprincipe van de Vlaamse ruimte uit te testen. Dit principe wil verschillende gebruiken van land aan elkaar koppelen, in plaats van ze via planning van elkaar te scheiden.

De tentoonstelling in deSingel mondde uit in een ontwerpagenda voor Vlaanderen en een oproep om een ruimer publiek te bereiken en zo een draagvlak te creëren.

door Prof. dr. Alain Verschoren, Rector – Voorzitter en Prof. dr. Bart Heijnen, Algemeen Beheerder

De universiteit en hogescholen hebben heel wat verhuis- en bouwplannen op stapel staan. Wat mogen we verwachten en tegen wanneer ? Wat is de beleidsvisie ? Welke interactie is er tussen de stad en haar administratie bij het begin van deze legislatuur ?

Traditiegetrouw wordt de uiteenzetting gevolgd door een debat met de genodigden.

2012

Na Patrick Janssens en Bart De Wever geven wij de tribune aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie en lijsttrekker van OpenVLD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te Antwerpen. Zij is er tevens voorzitter van het ModeMuseum.

Waarom kiest zij voor de Stad ? Hoe de troeven als cultuur- en modestad nog beter uitspelen ? Welke accenten voor Antwerpen als “derde weg” ? Betekent de “start to build” oplossing het definitief begraven van het BAM-tracé voor de Schelde-oeververbinding ? Welke is de rol van de stadsgedeelten buiten de Singel ?

Traditiegetrouw wordt de uiteenzetting gevolgd door een debat met de genodigden. Eric Van Hooydonk, hoogleraar maritiem recht aan de Universiteit Antwerpen én notoir havenliefhebber (recent publiceerde hij ”Van gedempte Zuiderdokken naar Kunstdokken Zuid”) zal via een wederwoord een eerste reactie geven als aanzet tot een debat met de aanwezigen.

De avond wordt afgesloten door het glas te heffen op het 10-jarig bestaan van het Studiecentrum Antwerpen overMorgen.

Bart De Wever is historicus en sinds 2004 voorzitter van de NV-A. Bij de federale verkiezingen in 2010 kreeg hij meer dan 785.000 voorkeurstemmen achter zijn naam. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 treedt hij als de challenger van Patrick Janssens in de schijnwerpers.

Wat is zijn evaluatie van de voorbije legislatuur ? Wat zijn de prioriteiten voor stad en stadsontwikkeling te Antwerpen ? Wat is juist de visie rond mobiliteit?

Traditiegetrouw wordt de uiteenzetting gevolgd door een debat met de genodigden.

Na de uiteenzetting door Bart De Wever zal Herman Van Goethem (professor aan de Universiteit Antwerpen, tevens historicus) via een wederwoord een eerste reactie geven en zo het debat met de aanwezigen inleiden.

Bart De Wever Antwerpen OverMorgen

2011

Patrick Janssens was voorzitter van de SP van 1999 tot 2003 en is sindsdien burgemeester van Antwerpen. Tevens heeft hij verschillende publicaties op zijn naam waaronder “Het beste moet nog komen” (2006) en “Voor wat hoort wat – Naar een nieuw sociaal contract” (2011).
Hij zal zijn visie geven over stadsontwikkeling voor Antwerpen: Wat is er gebeurd tijdens de voorbije legislatuur ? Wat staat er op stapel voor de komende jaren ? Wat zijn de uitdagingen ? Hoe staat het met de heraanleg van de kaaien en de afwerking van de leien ? Wat mogen we nog verwachten op het Eilandje ?

Na zijn uiteenzetting geven we het (weder)woord aan Dave Sinardet, politicoloog, professor aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel en tevens columnist voor De Standaard en Le Soir.

Een gelegenheid om de visie van Patrick Janssens te kaderen in zijn globale visie over de stad.

Traditiegetrouw wordt de uiteenzetting gevolgd door een debat met de genodigden.

2009

Aan de vooravond van het referendum is het nuttig de verschillende alternatieven nog eens op een rijtje te zetten.

Is een volledig tunneltracé, zoals uitgewerkt door Arup-Sum, een valabel alternatief ? Hoe zwaar mag een NIMBY-effect (“niet in mijn achtertuin”) wegen? Maakt fijn stof wel het verschil tussen de twee tracés? Welke toekomst is er voor het Eilandje? Wat met de kortetermijnoplossingen om de verkeersstromen rond Antwerpen te optimaliseren? Wie betaalt uiteindelijk de rekening van dit mega-project? Heeft een referendum wel zin?

Na de uiteenzetting door Karel Vinck, zowel voorzitter van “Vlaanderen in actie” als van de BAM op 16 juni jongstleden, geven we op 12 oktober het woord aan Peter Verhaeghe en Manu Claeys, de drijvende krachten achter de Straten-Generaal, die reeds in 2007 het alternatieve tunneltracé op de kaart zette.

Peter Verhaeghe is stedenbouwkundige, Manu Claeys is essayist en politicus. Het door Straten-Generaal voorgestelde tunneltracé werd in opdracht van de Vlaamse Regering en de stad Antwerpen door het internationaal studiebureau Arup-Sum onderzocht en verder uitgewerkt tot een technisch haalbaar alternatief.

Traditiegetrouw wordt de uiteenzetting gevolgd door een debat met de genodigden dat zal worden ingeleid en gemodereerd door Jeroen Verelst, journalist en auteur van “Een brug te ver?”.

Wat zijn de uitdagingen van de innovatie op het gebied van transport en logistiek ? Welke grote infrastructuurwerken staan op de agenda en welke alternatieven zijn al dan niet mogelijk ? Blijft de Lange Wapper de kwelgeest van de Antwerpse politiek ?

Kort na de verkiezingen kan het debat zonder verkiezingskoorts weer geopend worden. Antwerpen overMorgen bijt hier graag de spits af en nodigt u uit op een uiteenzetting door Karel Vinck, zowel voorzitter van “Vlaanderen in actie” als van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Hij zal enerzijds zijn visie over de algemene multimodale transportproblematiek (o.a. spoorwegen) toelichten alsook het dossier van de Lange Wapper aan bod laten komen.

Het wederwoord en de aanzet tot het debat met de aanwezigen worden gegeven door transporteconoom Prof.em.dr. Willy Winkelmans (Universiteit Antwerpen).

2008

Als wereldhavenstad bouwde Antwerpen een uitzonderlijke havengerelateerde cultuurhistorische rijkdom op. Toch groeien haven en stad steeds meer uit elkaar.

Is dat wenselijk ? Kan het anders en beter ? Wat is het impact van belangrijke investeringen in openbaar domein en infrastructuurwerken (zoals de renovatie van de kaaien, het Lange Wapper-viaduct of een echte brug over de Schelde) ?

De uiteenzetting wordt gedaan door Eric Van Hooydonk, hoogleraar maritiem recht aan de Universiteit Antwerpen én notoir havenliefhebber. Hij is auteur van “Soft values of Seaports” en “Antwerpen international havenicoon” dat een aantal voorstellen lanceert om Antwerpen beter te profileren als internationaal havenicoon.

Hij leidt tevens een advocatenkantoor dat zich toelegt op havenbeheer en is sinds 1988 nauw betrokken bij de ontwikkeling van het havenbeleid op Antwerps, Vlaams en Europees niveau.

Het wederwoord en de aanzet tot het debat worden gegeven door Kristiaan Borret, sinds 2006 stadsbouwmeester van Antwerpen.

Sinds 1996 is hij verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. Als stadsbouwmeester moet hij waken over de ruimtelijke kwaliteit in Antwerpen.

Verandert de globalisering de spelregels voor ons hoger onderwijs? Hoe omgaan met de stijgende invloed van religie en cultuur?

Samen met een aantal andere verenigingen* die het liberale gedachtengoed uitdragen als forum Blauw Anwerpen vindt een studiedag omtrent onderwijs plaats.

In de voormiddag (9 -12.30 uur) zullen prof. dr. Johan Albrecht (Itinera Institute en UGent) en prof. dr. Josse Van Steenberge (voorzitter van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen) met elkaar in debat treden over Hoger Onderwijs : impliceert Globalisering ook Privatisering?

In de namiddag (14 -17 uur) zullen prof. dr. Rik Torfs (KUL) en Dirk Verhofstadt (Liberales) debatteren over Religie en Cultuur : welk impact op onderwijs?

Na elk debat is er ruimte voorzien voor een open discussie met de aanwezigen.

* De mede-organisatoren van de studiedag “Blauw Antwerpen” over onderwijs zijn Jong VLD, Antwerps Liberaal Verbond, Open VLD, Provinciaal Kaderinstituut (PKI) en het Liberaal Studentenverbond.

2007

Welke evoluties hebben de verkiezingen van 10 juni blootgelegd? Hebben de lange regeringsonderhandelingen een impact op de traditionele partijen? Blijft Antwerpen een politiek laboratorium? Hoe groot is het draagvlak voor nieuwe partijen? Deze en vele andere vragen in de nasleep van de jongste verkiezingen kwamen aan bod in de uiteenzetting met aansluitend debat

Waar gaat het politieke landschap naar toe in Vlaanderen naar toe?

De uiteenzetting werd gedaan door Stefaan Walgrave, politiek socioloog en als Professor verbonden aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is coördinator van de onderzoeksgroep “Media, Middenveld en Politiek” van de UA en verrichtte met zijn team onderzoek naar o.a. de sociale bewegingen in de 21ste eeuw en de invloed van de nieuwsberichtgeving op het stemgedrag.

Het wederwoord en de aanzet tot het debat worden gegeven door Fons Borginon en Jurgen Verstrepen. Fons Borginon is voormalig fractieleider van de VLD en was voorzitter van de Volksunie. Jurgen Verstrepen is Vlaams Parlementslid en was op 10 juni lijsttrekker voor de Antwerpse Lijst Dedecker.

Volgens de Waalse MR-senator Alain Destexhe is er geen sprake van een economische heropleving van Wallonië.

Een Vlaming is het echter niet met hem eens. Vlaams topambtenaar Rudy Aernoudt publiceerde zopas het boek “Vlaanderen-Wallonië, je t’aime moi non plus“, waarin hij stelt dat Vlaanderen het niet beter doet dan Wallonië.

Graag nodigt het Studiecentrum Antwerpen overMorgen u uit voor het debat met beide bevoorrechte getuigen

De verhouding Vlaanderen – Wallonië vanuit een verrassend perspectief

Alain Destexhe is arts van opleiding en was van 1991 tot 1995 secretaris-generaal van Artsen Zonder Grenzen Internationaal. Recent publiceerde hij een ophefmakend rapport “Wallonie : La vérité des chiffres“, waarin hij de mythe van de Waalse inhaalbeweging ontkracht en ijvert voor structurele hervormingen.

Rudy Aernoudt was achtereenvolgens kabinetschef van de Waalse, de federale en de Vlaamse Minister van Economie. Sinds kort leidt hij het departement economie van de Vlaamse administratie. Heikele thema’s zoals financiële transfers, de loononderhandelingen, de ondernemingssubsidies, de aanpak van de werkloosheid komen in zijn boek “Vlaanderen-Wallonië, je t’aime moi non plus“, niet zonder humor, aan bod.

Voor dit ongetwijfeld boeiende debat verwachten wij u vanaf 19.30 uur. Na de uiteenzetting door elk van de sprekers treden zij in debat met elkaar en met de zaal.

De uiteenzetting door senator Destexhe zal in het Frans gebeuren.

De avond wordt afgerond om 21.30 uur met een hapje en een drankje zodat er nog ruimschoots gelegenheid is om na te praten.

Destexhe Aernoudt

2006

Bij de publieke opinie, maar ook bij veel opiniemakers en beleidsmensen, zit de overtuiging dat meer immigratie leidt tot werkloosheid diep ingebakken. Toch blijkt dat landen in de Europese Unie die hun deuren open houden het thans economisch beter doen.

Prof.dr. Walter Nonneman (gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen) voert hierover thans met een multidisciplinaire werkgroep een diepgaande studie uit. Zijn bevindingen en conclusies komt hij toelichten voor het Studiecentrum Antwerpen overMorgen tijdens onze eerstvolgende debatavond Immigratie en de arbeidsmarkt Bedreiging of katalysator?

Na de uiteenzetting door Prof.dr. Nonneman wordt de aanzet tot het debat met de zaal gegeven door Marleen Van Ouytsel, gemeenteraadslid in Antwerpen en drijvende kracht achter de vzw Meters en Peters die de integratie van anderstalige jongeren bevordert door het aanleren van het Nederlands.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij een hapje en een drankje.

Aziatische ondernemingen worden belangrijke investeerders en kopen Europese ondernemingen op. Hoever zal de evolutie gaan of overschatten we het risico van een “reverse take-over” ? Wat is het impact voor Europa, Vlaanderen en Antwerpen ?

Hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Petercam, Geert Noels kent de markten als geen ander en volgt de recente evoluties op de voet. Is de opmars van de nieuwe mogendheden in het Oosten te stuiten of moeten we deze niet als een bedreiging zien ?
Europarlementslid Dirk Sterckx zal aansluitend zijn analyse maken vanuit politiek standpunt. Hoe moeten we reageren ?

De bijdragen worden gevolgd door een debat met de zaal.

2005

De Milanese architecten en urbanisten Bernardo Secchi en Paola Viganò zijn al enkele jaren aan het werk in Antwerpen. Voor Spoor Noord ontwerpen ze een park van de 21ste eeuw, het hertekende Theaterplein bekronen ze met een luifel en ze verleenden hun medewerking aan het ontwerp van Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. Wat is hun visie op Antwerpen?

Vastgoedspecialist Philippe Janssens van Stadim (studie- en adviesbureau in immobiliën), tevens docent aan de Universiteit Antwerpen Management School in het kader van de opleiding Master in Real Estate zal het wederwoord verzorgen als inleiding tot het debat met de aanwezigen.

secchi en vigano

Als sluitstuk van een goed gevuld werkjaar, is het een genoegen u op dinsdag 28 juni om 20.00 uur te mogen uitnodigen in de kantoren van architecte Christine Conix.

Zij werd graag bereid gevonden ons – weliswaar in beperkte groep – te ontvangen in haar kantoren aan de kaaien om hun renovatieproject voor het Atomium toe te lichten. U ziet het, Antwerpen laat Brussel niet los !

Het is tevens een ideale gelegenheid om gezellig na te praten over het voorbije jaar en reeds een blik te werpen in de toekomst.

Om praktische redenen moeten we het aantal deelnemers beperken tot 15 personen.

De ontwikkeling van het Eilandje is een kernstuk van de stadsontwikkeling in Antwerpen. Hoever staat het met de plannen en de financiering van het Museum aan de Stroom ? Welke impact heeft een ‘Lange Wapper’- brug over de dokken ?

met Willem-Jan Neutelings, architect van het Museum aan de Stroom en Philip Heylen, Cultuurschepen Stad Antwerpen.

Inleiding : Christian Leysen, voorzitter Antwerpen overMorgen Moderator : Koen Van Synghel, Architectuurcriticus

Willem-Jan Neutelings is Nederlander maar woont al het grootste deel van zijn leven in het Antwerpse en heeft er al verschillende realisaties op zijn actief. Hij is de architect van het Museum aan de Stroom (MAS).

Philip Heylen volgde in 2004 Eric Antonis op als Cultuurschepen van de Stad Antwerpen.

Neutelings Heylen

Een Europese studie toont aan dat de Belgische administratie 35% meer kan presteren. Studiewerk van de Katholieke Universiteit Leuven bewijst duidelijk het verband tussen economische welvaart en administratieve efficiëntie. Kan de overheid haar goede voornemens ook effectief hard maken ? Wat zijn de voorwaarden ?

Op dinsdag 22 februari 2005 om 19.30 uur treden Prof. dr. Willem Moesen (hoogleraar Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen) en Vincent Van Quickenborne (Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging) hierover in debat.

Prof. dr. Moesen is verbonden aan de KU Leuven en heeft tal van voordrachten en publicaties over dit thema op zijn actief.

Na een inleidend betoog gaan zij in discussie met de deelnemers aan de vergadering.

2004

Studies en analyses zijn er bij de vleet : het Prospero-rapport van McKinsey, Strategie 2010 van het VBO om er maar enkele te noemen. Maar wie moet nu handelen ? Hoe kritisch is de situatie voor Antwerpen, de economische motor van Vlaanderen ?

Op donderdag 21 oktober 2004 om 20 uur treden Rudi Thomaes (voormalig topman van Alcatel Bell, nu Afgevaardigd Bestuurder van het VBO) en Robert Voorhamme (voorheen vakbondsleider, nu Antwerps Schepen voor Onderwijs en Jeugd en Vlaams Parlementslid) hierover in debat.

Na een inleidend betoog gaan zij ook in discussie met de deelnemers aan de vergadering.

Aan de vooravond van de Olympische Spelen te Athene stelt zich de vraag naar de haalbaarheid van Spelen in Vlaanderen en België. Moet Vlaanderen gaan voor de Olympische Spelen van 2016 ? Wat is de wisselwerking tussen sport en ondernemerschap ? Wat is het impact van de organisatie van internationale evenementen op de economie ?

Op dinsdag 15 juni 2004 om 20 uur treden François Narmon (Voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en Voorzitter van Dexia Bank) en Luc Coene (Vice-Gouverneur van de Nationale Bank van België en ex-kabinetschef van Premier Verhofstadt) hierover in debat.

Na een inleidend betoog, gaan zij ook in discussie met de deelnemers aan de vergadering.

Wat kunnen we eraan doen? Is de stroeve verhouding tussen de grootsteden Antwerpen en Brussel historisch bepaald? Waarom tolereert men in Antwerpen geen “bemoeienissen vanuit Brussel”? Is de mentaliteit van de Antwerpenaar incompatibel met die van de bewoners van buitenaf? Kunnen we de huidige situatie omkeren met een nieuw contract tussen ‘Antwerpen en de rest’?

Op dinsdag 16 maart 2004 om 20 uur proberen Herman Van Goethem (Hoogleraar vakgroep Geschiedenis Universiteit Antwerpen) en Karel De Gucht (Minister van Staat en VLD Kamerlid) een consensus te vinden op het vlak van bovenstaande vragen.

Historicus Herman Van Goethem heeft een heel bijzondere visie op deze moeilijke relatie, zoals hij reeds uit de doeken deed in het boek “Antwerpen, onvoltooide stad’’. Hij zal zijn kijk hierop verder toelichten.

Karel De Gucht werd als VLD-partijvoorzitter meerdere malen geconfronteerd met zijn Antwerpse partijgenoten die geen inmenging vanuit Brussel duldden. Desondanks houdt hij van deze stad en brengt hij er graag zijn vrije tijd door.

Guy Fransen (journalist De Standaard) leidt de sprekers in en modereert de discussie met het publiek.

De Gucht Van Goethem

2003

Op donderdag 27 maart 2003 om 19.30 uur komt Geert Dales, Amsterdams wethouder ‘Personeel en Organisatie’ voor het studiecentrum Antwerpen overMorgen zijn ‘integriteitsbeleid’ toelichten.

In oktober 1997 startte Dales in Amsterdam met het project ‘Correct … of corrupt’. Op die manier wilde hij zicht krijgen op de mogelijke risico’s op fraude, corruptie en manipulatie, die in iedere gemeentelijke dienst en ieder stadsdeel aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek werd vervolgens een ‘gemeentelijke gedragscode’ en een ‘Bureau Integriteit’ opgezet. Daarnaast zorgde hij ervoor dat rechtsbescherming voor zogenaamde klokkenluiders vastgelegd werd in de ambtenaren-CAO.

Marc Wajsberg verzorgt de inleiding en modereert de discussie achteraf.
De Heer Robrecht Pasternoster (HR Professionals) zal op basis van zijn ervaring (onder meer in het kader van opdrachten voor de stad en provincie Antwerpen), het debat op gang brengen.

2002

In het kader van de denktank Antwerpen overMorgen nodigen wij u graag uit op een uiteenzetting op maandag 13 mei a.s. door Dr. Martin Hinoul, Kabinetschef bij Minister Jaak Gabriëls, met als thema :

Ondernemen in Vlaanderen
Uitdagingen en opportuniteiten voor Antwerpen

Martin Hinoul is doctor in de wetenschappen (vaste stoffysica) en was werkzaam – na een carrière bij Bell Telephone – als technologisch attaché op de Belgische Ambassade te Washington waar hij tal van Amerikaanse bedrijven naar België haalde.

Vanaf 1 april 1998 nam Dr. Hinoul de functie waar van Business Development Manager binnen K.U. Leuven. Hij stond ook in voor de coördinatie van de Leuvense Technology Corridor. In 1999 publiceerde hij het boek “Silicon Valley”. Sinds 1 september 2001 is Dr. Hinoul Kabinetschef bij Minister Jaak Gabriëls, bevoegd voor Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting.

Dr. Hinoul zal ingeleid worden de Heer Luc Luwel, Directeur-Generaal van de Antwerpse Kamer van Koophandel en Nijverheid.

2001

Uiteenzetting door Karel Poma over het thema “de dictatuur van de enkeling”.

De oplopende kosten rond het Deurganckdok zijn een aanleiding om stil te staan bij de afweging van algemeen en individueel belang.

U herinnert zich Karel Poma vast nog als vice-voorzitter van de Vlaamse Executieve en als gemeenschapsminister van Cultuur (1981 – 1985). Ook de publicaties “Knoeien met ons leefmilieu” en “Energie en democratie” zijn van zijn hand. Vanuit zijn nauwe betrokkenheid bij talrijke politieke, culturele en sociale organisaties, staat hij ongetwijfeld garant voor een boeiende uiteenzetting.

Mathias Danneels (Gazet Van Antwerpen) zal de inleiding verzorgen en de discussie leiden.

Als mede-oprichter van MVRDV zal de Heer Winy Maas ons zijn visie geven over bebouwde bruggen en nieuwe architecturale concepten in het algemeen.

Zo maakte MVRDV een ontwerp voor dubbeldek-bruggen over de Rijn in Düsseldorf waarbij het bovendek gebruikt kan worden als snelweg of boulevard en het benedendek plek biedt aan winkels, theaters, eventueel ook woongelegenheid. Momenteel werkt MVRDV aan een ontwerp voor eigen drijvende kantoren op de Maas.

De denktank Antwerpen overMorgen is een initiatief in het verlengde van de gespreksrondes medio 2000 die geleid hebben tot het opstellen van het “Plan Antwerpen 2012” en meer bepaald over de toekomst van Antwerpen op langere termijn (zowel “over morgen” als “overmorgen”).

Deze denktank is een gespreks- en discussieforum dat bestaat uit persoonlijkheden uit de verschillende maatschappelijke geledingen en regelmatig vergadert over specifieke onderwerpen.

U kent Leo Delwaide ongetwijfeld als gedreven havenschepen die zijn sporen reeds verdiend heeft en Antwerpen een vooraanstaande plaats wist te geven op de kaart van de wereldhavens. Ook stadsontwikkeling boeit hem ten zeerste en hij blijft onvermoeid ijveren voor het verbeteren van de uitstraling van Antwerpen als wereldstad.

Wij zijn dan ook verheugd dat hij zijn visie op de ontwikkeling van het Eilandje en het oprichten van een internationaal congrescentrum graag met ons wil delen.

U kent Axel Enthoven ongetwijfeld als industrieel designer aan het hoofd van Enthoven Associates die tekende voor diverse ontwerpen, gaande van tuinsproeiers tot talrijke bus-, car en truck designs. Vrachtwagens laten rijden in een eigen bedding of overdekte voetgangersparcours zijn enkele van zijn innovatieve ideeën.

Maar wist u ook dat hij tevens Professor is en Hoofd van de afdeling “Mens en Mobiliteit” aan de Design Academy te Eindhoven, Nederland? In het Antwerpen van morgen zal mobiliteit een prioritaire plaats innemen en wij laten dan ook graag een specialist terzake aan het woord.