Studiecentrum Antwerpen overMorgen - antwerpen@antwerpenovermorgen.be -  Twitter : @antwerpenom


Recente bijdragen op Antwerpen overMorgen
Volg ook op Twitter : @antwerpenom

'De Antwerpe Fluwelen Revolutie' : nieuwe editie e-book evalueert Toekomstverbond
24 oktober 2017

Forum 2020 pleit voor meer inspanningen om arbeidsorganisatie aan te passen aan mobiliteitsnoden en hedendaagse technologie. In de nieuwe uitgave van het e-book “De Antwerpse Fluwelen Revolutie” evalueert Forum2020 het Toekomstverbond.

::Lees Meer...

Antwerpen als Smart City moet privacy hoog in het vaandel houden
11 juli 2017

De digitalisering hoeft geen bedreiging voor onze privacy te zijn, digitalisering geeft immers ook de technologische middelen om ze beter te beschermen. Dat zeggen in trends.be Christian Leysen, David Keersmaekers en Bavo De Mol, leden van de denktank Antwerpen overMorgen.

::Lees Meer...

Alweer een referendum in Antwerpen ?
26 mei 2016

Beleidsmakers willen een beleid uitvoeren, ook al is het fundament even instabiel als dat van de toren van Pisa. Een opiniestuk in De Morgen van 26 mei 2016. Kunnen we het ‘te-snel-beslist-beleid’-virus uitroeien?

::Lees Meer...

Over de Mobiliteit van de toekomst & Oosterweel
23 mei 2015

Oosterweel met knooppunt aan het Sportpaleis komt er niet”, is een boute uitspraak van Christian Leysen tijdens een gesprek over de evolutie rond de Antwerpse verkeersknoop met Flows ... er nog wordt gedacht in concepten uit de vorige eeuw, terwijl het beleid toekomstgericht moet inspelen op innovatieve technologie die weg- en vervoerscapaciteit beter laat benutten.

::Lees Meer...

Oosterweel : stille bocht binnen 'beslist beleid' ?
6 februari 2015

In een update van het iBook 'De Antwerpse fluwelen revolutie' worden de ontwikkelingen sinds de verkiezingen van 2014 verder beschreven. Tevens  de piste van een 'stille bocht' binnen 'beslist beleid' in kaart gebracht.

::Lees Meer...

5 jaar na het referendum : geen tijd te verliezen
17 oktober 2014

Vijf jaar geleden, op 18 oktober 2009, trok Antwerpen naar de stembus, niet voor verkiezingen, wel voor een volksraadpleging over een groot infrastructuurproject. Manu Claeys (stRaten-generaal) Wim van Hees (Ademloos) Christian Leysen (Forum 2020) Peter Vermeulen (Ringland) doen samen een oproep : een stad zoals Antwerpen moet de uitdaging om zijn wegennet op orde te brengen als een kans grijpen om een stad van de toekomst te worden !

::Lees Meer...

Vroegere publicaties en initiatieven

Antwerpen Onvoltooide stad werd in 2004 bekroond met de Plantin-Moretusprijs voor het best verzorgde boek in Vlaanden in de categorie 'Kunst'. In de motivatie staat ondermeer : ' Met zoveel aandacht voor ergonomie en economie staat dit boek aa de antipode van het pompeuze kunstboek'.

 "Een boek waarop elke burgemeester alleen maar jaloers kan zijn, dat hij het niet zelf geschreven heeft." (Patrick Janssens, Burgemeester)

"Christian Leysen tekent Scheldestad voor 2012 en later"  (Guy Fransen, De Standaard)
:: lees meer

Kiezen voor Antwerpen: Het boek Kiezen voor Antwerpen geschreven in 2006 is niet alleen een terugblik op de eerste legislatuur in de 20ste eeuw in Antwerpen maar maakt ook de balans van wat verwezenlijkt werd en wat niet. Het tekent de krijtlijnen uit van waarover het echt gaat. Het is ook een pleidooi om meer aan politiek te doen, of je nu op een lijst staat of niet. Kiezen is de politieke daad bij uitstek. Met kennis van zaken. Zich goed informeren en deelnemen aan het debat is daarvoor een vereiste.

Wie wil weten waarom politiek in Antwerpen zo’n moeizaam verhaal blijft, moet zeker het jongste boek van Christian Leysen lezen. (Rolf Falter – De Tijd)

Met de passie van een minnaar praat hij over het Antwerpen van morgen en overmorgen. (Matthias Danneels – Nieuwsblad)

:: lees meer

Het initiatief "Plan Antwerpen 2012!" wilde de Antwerpenaar en de geïnteresseerde stadsplanner in 2000 een kijk geven in de mogelijkheden van stadsontwikkeling voor de volgende jaren en een dialoog opstarten over de toekomst van onze bruisende stad.
:: lees meer i